25 Mei 2022

Levensweg en spiritualiteit

Ga naar overzicht

Deel op:

indelijk kon de dominicaanse familie elkaar weer eens ontmoeten op de jaarlijkse studiedag, die vanwege corona steeds was uitgesteld. Een dag van verdieping, verbinding en herdenking van de overledenen uit de coronatijd.

Thema van de al vroeg volgeboekte studiedag op 21 mei in Voorschoten was ‘Levensweg en spiritualiteit, spiritualiteit in beweging’. De dag wordt georganiseerd vanuit het Dominicaans Besturen Beraad, de samenwerking van de diverse takken van de familie.

Mede-organisator en lekendominicaan Ineke van Cuijk herdacht de zusters en broeders die de afgelopen twee jaar zijn overleden. In Voorschoten leefden de zusters enige tijd in quarantaine en overleden diverse bewoners, provinciaal René Dinklo stond in enkele maanden tijd zes keer aan het graf van een overleden medebroeder.

Eerder verschenen

19 september 2020
Leestijd 2 min

Herdenkingsdienst overleden religieuzen

Lees meer

Het thema van de dag werd ingeleid door Stephan van Erp, een Nederlandse hoogleraar theologie in Leuven en aangesloten bij de Vlaamse lekendominicanen. Hij vertelde over zijn eigen levensweg naar de dominicanen en hoe hem dat beïnvloed heeft. Daarna sprak hij over gemeenschapsvorming én de gerichtheid naar buiten, in de wereld waar steeds minder mensen kennis hebben van het christelijk geloof.

Na gesprekken in groepen en de lunch vond een panelgesprek plaats met dominicanes van Bethanië Delia Brugts, dominicaan Stefan Mangnus en lekendominicaan Stephan van Erp, onder leiding van lekendominicaan Sipke Draisma. Alle deelnemers aan de studiedag kregen een gedicht mee op een kaart met een afbeelding van een wandelende Dominicus. Deze tekening is gemaakt door een dominicanes van de congregatie van Catherina van Siena van King Williams Town Zuid Afrika.

Bij se slotviering sprak provinciaal van de dominicanen René Dinklo woorden van dankbaarheid uit. Op 30 mei 2022 houdt de Nederlandse provincie van de dominicanen op te bestaan en fuseert met de provincie van België. De levendigheid en warmte van de Nederlandse dominicaanse familie zal daarin ongetwijfeld een positieve rol spelen.

(Met dank aan Suzanna Varszegi OP)

0102

studiedag dominicaanse familie 21-5-22 voorschoten-2

Eerder verschenen