09 April 2022

Opnieuw beginnen 34

Ga naar overzicht

Deel op:

Als de fout bij de ander ligt, ligt het niet bij ons.’

Lees het evangelie van vandaag

Ge denkt er niet aan, dat het beter voor u is, dat er een mens voor het volk sterft dan dat het hele volk ten onder gaat.

Dit is het oude machiavellistische refrein van alle leiders van het volk, dat het doel de middelen heiligt! Voor Kajafas is de eerste prioriteit het handhaven van de orde. De vraag naar Jezus’ schuld is voor hem van geen belang…

In één zin wordt de hele theorie van de zondebok van René Girard samengevat: een groep vindt zijn identiteit rond de verwerping van één persoon, een aangewezen slachtoffer! ‘Als de fout bij de ander ligt, ligt het niet bij ons.’

En hoe zit het met ons? Zitten wij soms niet gevangen in een spiraal waarin wij degene die luider spreekt het zwijgen proberen op te leggen? In naam van een nogal gemakkelijke vrede, die slechts de afwezigheid van conflict is…?

Worden wij, telkens wanneer dit verschijnsel zich herhaalt, niet uitgenodigd de gestalte van Christus te zien in de afgewezene?

Didier Croonenberghs, dominicaan in Antwerpen

Eerder verschenen