12 Maart 2022

Vluchtelingen in klooster Zwolle

Ga naar overzicht

Deel op:

en deel van het Dominicanenklooster Zwolle wordt vanaf komende week gebruikt om 50 tot 60 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Dat meldt dagblad de Stentor. Behalve in het klooster, dat grotendeels leeg staat, wordt een noodgebouw van een woonzorgcentrum ten oosten van de stad gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Het initiatief komt van HMO, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel die het klooster nu beheert. De broeders die in het klooster wonen ondersteunen en de geloofsgemeenschap ondersteunen het verzoek van harte.

Het gaat om de begane grond en de eerste verdieping van het klooster aan de kant van de Assendorperstraat. Hier was tot vorig jaar de werkorganisatie van het klooster gevestigd.

De vluchtelingen zullen begeleid worden door mensen van de veiligheidsregio. De geloofsgemeenschap inventariseert momenteel wie welke hulp wil of kan bieden, zo meldt voorzitter Gert-Jan Walgemoed in een bericht aan zijn achterban.

De geloofsgemeenschap is al bezig te inventariseren wie welke hulp wil of kan bieden

Het Dominicanenklooster is in een periode van overdracht aan HMO. Die instelling is het grote gebouw aan het kopen van de dominicanen om het gebouw bij de tijd te gaan brengen. Een deel van het gebouw wordt gebruikt als woonruimte voor broeders en leken. De kerk en een bijgebouw, Kloosterpoort geheten, worden gebruikt door de geloofsgemeenschap.

Die geloofsgemeenschap heeft warme banden met een dominicaans project in Fastiv, Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog is al € 20.000 bijeengebracht en overgemaakt. De komst van Oekraïense vluchtelingen naar het Zwolse klooster noemt Frans van der Heijdt, betrokken bij de hulpactie, ‘fantastisch nieuws’.

Naast de door de gemeente geregelde locaties zijn er in Zwolle vluchtelingen ondergebracht bij een aantal gastgezinnen via ‘Zwolle voor Oekraïne’. Deze organisatie is een burgerinitiatief dat binnen twee weken uitgegroeid is tot een hulporganisatie met ruim 400 vrijwilligers.

De gemeente Zwolle organiseert binnenkort een informatie- en vrijwilligersavond in het klooster voor omwonenden.

Eerder verschenen

02 december 2019
Leestijd 2 min

Oekraïense dominicaan in Zwolle

Lees meer