07 Maart 2022

Opnieuw beginnen 5

Ga naar overzicht

Deel op:

Als je niet weet dat je zelf liefde en vergeving nodig hebt, hoe kun je het dan aan anderen geven?’

Lees het evangelie van vandaag

Het evangelie van vandaag beschrijft het laatste oordeel. Alle mensen moeten vóór de Heer verschijnen. Zijn beslissingen zijn vrij en onpartijdig en gemaakt met volledige en precieze kennis.

De Heer zegt dat de schapen gerechtvaardigd zijn. Maar zij zijn daar verwonderd over, net als de bokken verwonderd zijn over hun veroordeling. Pas als de schapen vóór de Heer staan, gaan ze inzien dat een leven van uitreiken naar anderen en goed doen iets te maken heeft met wat het betekent God na te volgen.

De schapen ontvangen genade en barmhartigheid en hun zonden worden vergeven. Hun oprechte daden weerspiegelen zich in de liefde en barmhartigheid voor anderen. Maar misschien zijn de bokken wel zo zelfverzekerd dat ze niet inzien dat ze zelf ook nood hebben aan genade en barmhartigheid.

Het is moeilijk om de geheimen te doorgronden in deze beroemde tekst over het oordelen, uit Matteüs 25.

Maar deze vraag blijft me bij: als je niet weet dat je zelf liefde en vergeving nodig hebt, hoe kun je het dan aan anderen geven?

Laten wij de Heer vragen om onze oordelen te matigen met wijsheid en liefde voor allen.

Francis Amponsah, dominicaan

Eerder verschenen

27 februari 2022
Leestijd 2 min

Opnieuw beginnen 0

Lees meer