28 Maart 2022

Opnieuw beginnen 23

Ga naar overzicht

Deel op:

Moet er altijd eerst een wonder aan te pas komen, voordat je gelooft?’

Lees het evangelie van vandaag

Ik kan zo genieten van kleine kinderen! Met een verbaasde blik ontdekken zij de wereld om hen heen. En ze verwonderen zich over allerlei dingen die ze zien, waar ik na een halve eeuw leven gewoon aan voorbij loop.

Gedurende mijn leven heb ik een kritische houding leren ontwikkelen. Ik geloof zéker niet alles wat iemand zegt. In mezelf bespeur ik de neiging om te zeggen: “Wonderen bestaan niet”. Toch gebeuren in mijn leven soms dingen die zó toevallig zijn, dat het haast geen toeval kán zijn. Zou het een glimp zijn van hoe God werkzaam is in mijn leven?

In het evangelie van vandaag stelt Jezus ons een gewetensvraag: moet er altijd eerst een wonder aan te pas komen, voordat je gelooft?

De veertigdagentijd is een periode om stil te staan, bewust te worden en opnieuw te leren zien. Te leren kijken met de ogen van een kind. Verwonderd de zachtheid en liefde in onszelf tot leven laten komen. En opnieuw te leren om je toe te vertrouwen aan elkaar en aan God.

Zo gaat opnieuw leren zien vooraf aan opnieuw beginnen.

Karin Bornhijm, lekendominicaan

Eerder verschenen