26 Maart 2022

Opnieuw beginnen 22

Ga naar overzicht

Deel op:

Vaak denken we te kunnen oordelen over anderen, maar we kennen onszelf niet eens.’

Lees het evangelie van vandaag

De evangelielezing vandaag over twee verschillende personen die naar de tempel gingen om te bidden doet mij denken aan de lockdowns tijdens de coronapandemie en de tegenstrijdige verslagen over het oorlogsgeweld, 70 jaar geleden in Indonesië.

Zelfgenoegzaamheid en verwijten aan de ene kant en het op afstand staan en onvermogen van de zwijgende en waarderende massa aan de andere kant. Het negatieve wordt door activisten en demonstranten luid rondgebazuind en het positieve wordt verzwegen.

Wat doen wij met de Blijde Boodschap? Vaak denken we te kunnen oordelen over wat er leeft in anderen, over hun doen en laten. Maar we kennen onszelf niet eens.

Zijn wij altijd zuiver en eerlijk in onze gedachten, oordelen en doen? Waar kunnen wij meer begrip en liefde tonen? Waar is ons bidden op gericht? Is ons bidden op onszelf gecentreerd om iets vragen, om iets te krijgen? Is ons bidden gericht op God, op elkaar of alleen op onszelf?

Oordeel vanuit een helder zicht op jezelf. Bidden met een zuiver geweten en met een authentieke, nederige levenshouding. De balk uit je eigen ogen halen om de splinter bij de ander te kunnen zien.

‘De een ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want al wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden.’

Harry Penninx, dominicaan

Eerder verschenen