25 Maart 2022

Opnieuw beginnen 21

Ga naar overzicht

Deel op:

Jezus brengt de beloften van God tot vervulling, ook in onze crisistijd.’

Lees het evangelie van vandaag

Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.

Drie keer hebben we in ons huwelijk de blijde verwachting en geboorte van een kind mogen ervaren. Elke keer weer was het een wonder waarin het leven werd doorgegeven, waarin het leven opnieuw begon.

In de evangelielezing van vandaag horen we dat Maria zwanger zal worden van een zoon. Het nieuwe leven begint ook in haar. Met Maria als draagster en doorgeefster van het verbond van God met ons. Zij zal het kind de naam Jezus geven, Zoon van God. In het kind Jezus komen eeuwenoude verwachtingen tot vervulling. Oude beloften – oude verwachtingen worden realiteit. Om Jezus draaide het oude verbond. Om hem draait het nieuwe verbond.

Jezus brengt de beloften van God tot vervulling, ook in onze crisistijd. Jezus brengt ons licht in de duisternis, rechtvaardigheid ondanks schendingen, vreugde ondanks veel pijn, genezing en redding ondanks ziekte en dood, tederheid ondanks haat. Een weg van opnieuw beginnen, God zij dank.

Dominicus Kamsma, lekendominicaan

Eerder verschenen