19 Maart 2022

Opnieuw beginnen 16

Ga naar overzicht

Deel op:

In het kleine, in het schijnbaar verborgene, schuilt iets onnoemelijk groots.’

Lees het evangelie van vandaag

Vandaag is het de feestdag van St Jozef, een rechtschapen man, klinkt het in het evangelie van vandaag. Hij was timmerman in Nazareth en een afstammeling van David.

Een man waar niet veel verhalen over zijn geschreven en toch zó belangrijk is in het leven van Jezus. Hij geeft Hem zijn Naam en neemt hem onder zijn hoede.

Jozef staat niet in de schijnwerpers, zal gewoon zijn werk als timmerman zijn blijven doen. Op een beslissend moment weet hij te handelen en luistert naar de stem die hij hoort.

Ik moet denken aan al die pleegouders die hun huis en hart openstellen voor kinderen in de knel en hen in de werkplaats van het dagelijkse leven veiligheid bieden en vertrouwen geven. Gewoon door zichzelf te zijn, hun hart te volgen en zonder groot vertoon bescherming te bieden. Luisterend naar de stem van de Eeuwige.
In het kleine, in het schijnbaar verborgene, schuilt iets onnoemelijk groots.

Margot van Veen, lekendominicaan

Eerder verschenen