12 Maart 2022

Opnieuw beginnen 10

Ga naar overzicht

Deel op:

Beste, lieve God, waarom wilt U dat ik Poetin bemin en voor hem bid?’

Lees het evangelie van vandaag

‘Maar Ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen.’

Beste, lieve God, waarom wilt U dat ik Poetin bemin en voor hem bid?

Voor de slachtoffers, ja natuurlijk! De soldaten uit Rusland, ik heb er medelijden mee. Maar voor Poetin? En waarom maakt mij dat volmaakt?

Ik wil graag uw kind zijn, en hoewel het lijkt alsof dit tegen mijn verstand ingaat, zal ik het doen.

U laat immers ook de zon opgaan over slechten en goeden en U laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

God, raak zijn hart aan en laat hem weten dat hij bemind wordt door U – en door mij.

Ik zal de rozenkrans bidden voor de vrede in zijn hart en voor de bekering van Rusland.

Onder uw beschermende mantel, Maria, plaats ik alle slachtoffers en daders, vluchtelingen en mensen die hen opvangen.

Heer sta hen bij, Heer, wees ook mij genadig.

zr. Catharina Al, dominicanes

Eerder verschenen