11 Februari 2022

Schillebeeckxlezing Tomas Halik in Leuven

Ga naar overzicht

Deel op:

e vanwege corona uitgestelde zevende Schillebeeckxlezing wordt op 24 mei in Leuven verzorgd door de Tsjechische theoloog Tomas Halik. Titel: 'De wereld als ons gemeenschappelijk huis. De kerk op zoek naar heiligheid en eenheid.’

Tomas Halik

De taak van de Kerk is de weg te volgen van geloof, hoop en liefde. De Kerk moet zowel moed als geduld tonen op weg naar haar doel: een gemeenschap van heiligheid, eenheid en universaliteit te worden. Dit doel kan niet perfect worden verwezenlijkt in de geschiedenis, maar is iets om op te hopen en naar te streven.

Het zou een triomfalistische ketterij zijn als we geen onderscheid zouden maken tussen de huidige toestand van de Kerk – haar praktijken en haar leer – en haar uiteindelijke doel. Als de Kerk niet vecht tegen de verleiding van het triomfalisme, zal ze een militante godsdienst worden.

Tomáš Halík (geboren 1 juni 1948) is een Tsjechische rooms-katholieke priester, filosoof en theoloog. Hij is hoogleraar sociologie aan de Karelsuniversiteit in Praag, pastoor van de Academische Parochie van de Sint-Salvatorskerk aldaar, en voorzitter van de Tsjechische Christelijke Academie.

De Edward Schillebeeckxlezing is een jaarlijkse lezingenreeks, georganiseerd door de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Dit jaar wordt deze georganiseerd in samenwerking met de Faculteit Kerkelijk Recht.

Klik hier voor meer informatie, aanmelding etc.

Eerder verschenen