22 Februari 2022

Hervat: serie Albertinumgenootschap over identiteit

Ga naar overzicht

Deel op:

orona deed de lezingencyclus 'Identiteit in het geding’ van het Nijmeegse Albertinumgenootschap onderbreken. Nu wordt de serie hervat. Op 20 mei wordt het 40-jarig jubileum gevierd met een symposium met burgemeester Hubert Bruls.

Dominicuskerk in Nijmegen

Wie en wat ben ik? Wie en wat zijn wij? De vraag naar ieders individuele en onze collectieve identiteit staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling.
Een belangrijke vraag daarbij is waardoor iemands identiteit wordt bepaald. Is dat door nationaliteit, man- of vrouw-zijn, seksuele voorkeur, huidskleur, culturele achtergrond, religie?

Vanuit vier verschillende invalshoeken zal in deze lezingencyclus het vraagstuk van de identiteit worden benaderd: de invalshoek van het psychisch-lichamelijke; die van het religieuze, in het bijzonder christelijke; die van gender; en ten slotte die van de politiek.

Het Albertinumgenootschap draagt de naam van het voormalige klooster van de dominicanen in Nijmegen en organiseert sinds jaar en dag verdiepende lezingencycli.

Identiteit in transformatie: geloof en (trans)gender in Nederland
17 maart 2022
Mariecke van den Berg, bijzonder hoogleraar feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit

Politiek en identiteit
24 maart 2022
Dr. Theo de Wit, universitair docent sociaal politieke filosofie, Theologische Faculteit Tilburg

Zie voor meer informatie www.albertinumgenootschap.nl

Algemene informatie
De lezingen worden op donderdag gehouden in de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 u is er tot 21.30 u gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
De entree bedraagt 7 euro.
Er is een ringleiding beschikbaar.

Vooraankondiging

Het Albertinumgenootschap bestaat in 2022 veertig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum biedt het genootschap Nijmegen een symposium aan, Naar een verbonden stad. Hoofdspreker is Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

Het jubileumsymposium vindt plaats op vrijdag 20 mei 2022, van 14-17 uur, in de Dominicuskerk. Het volledige programma verschijnt eind maart. Vanaf dan kunt u zich ook als deelnemer aanmelden. Aanmelding vooraf is verplicht.

Voor eventuele vragen over het symposium kunt u mailen naar info@albertinumgenootschap.nl