22 Februari 2022

Hoe bouwen we mee aan Gods Rijk?

Ga naar overzicht

Deel op:

Let nu goed op: niet door onze daden maar in onze daden wordt iets zichtbaar van het rijk Gods.’

Ineke van de Par OP

God heeft ons verantwoordelijk gemaakt voor deze aarde dus alles wat er nu gebeurt, heeft onder onze verantwoording plaats kunnen vinden. En daar gaan we nooit aan onderuit komen ook al zijn we niet persoonlijk verantwoordelijk….

En we mogen ook al niet de pretentie hebben dat door onze geweldige goede daden iets van dat rijk van hem verwezenlijkt. Zo werkt ons geloof ook al niet…

Nou zeg… waarom zouden we ons dan inspannen? Als wij niets kunnen bewerkstelligen van dat rijk van Hem!

Let nu goed op: niet door onze daden maar in onze daden wordt iets zichtbaar van het rijk Gods. Niet door maar in… onze daden!

Het gaat dus om de goede intentie. En welke intentie?

De intentie om dat verlangen dat van binnenuit komt om een goed mens te zijn, om dat zielsverlangen tegemoet te komen. Zo werkt het! Nu zijn we rond!

Zalig zijn zij die het Woord van God horen en in het hart bewaren. Zo iemand, die oren heeft om te horen, zal er naar proberen te handelen, proberen, ook al bak die er niks van, blijf proberen en je zal zalig geprezen worden.

Maar wee je gebeente als je het niet een beetje probeert of er zelfs niet meer naar verlangt…

*

Uit de overweging van lekendominicaan Ineke van de Par op 13 februari 2022 in de kerk van Hansweert (Zeeland). Lees hier de hele tekst.