31 Januari 2022

'Willen we Jezus wel zien?'

Ga naar overzicht

Deel op:

Jezus is altijd die ander, de spelbreker, de “gamechanger”.’

Jan van Hooydonk, OP

‘Dit is wat het evangelie ons vandaag voorhoudt: Jezus laat zich niet inpakken en laat zich niet voor het karretje van eigenbelang spannen. Daarom moest hij zijn vaderstad achter zich laten. Zijn logica is niet zomaar die van de zogeheten christelijke politiek, niet zomaar die van de zogeheten joods-christelijke beschaving, niet zomaar die van kerken en gelovigen.

Jezus laat zich ook niet voor het karretje van óns christelijke of kerkelijke eigenbelang spannen. Jezus is altijd die ander, de spelbreker, de ‘gamechanger’. We zien zijn gezicht in het gezicht van wie ons vreemd zijn. Maar willen we dat gezicht van Jezus ook zien?

Het optreden van Jezus in de synagoge van zijn vaderstad loopt uiteindelijk uit op een moordaanslag. De inwoners van Nazaret doen een poging om Jezus in de afgrond te storten. Maar, zo getuigt de evangelist, die poging mislukt. De laatste zin van het evangelie van vandaag luidt: “Hij (= Jezus) ging, gaande midden door hen heen.”

Zusters en broeders, nog altijd gaat Jezus, de verrezen Heer, midden door ons heen. Moge het ons gegeven worden dat wij hem zien gaan. Moge het ons gegeven worden dat hij geen vreemdeling voor ons blijft, maar dat wij met hem meegaan.’

Uit de overweging van lekendominicaan Jan van Hooydonk op 30 januari 2022 in de Stadskerk van Nijmegen. Lees hier de hele tekst.