28 Januari 2022

Open gespreksmiddag over de synode, in Amsterdam

Ga naar overzicht

Deel op:

et Plein van Siena in Amsterdam organiseert mede een open gespreksmiddag over het synodale proces, op zaterdag 12 februari in de Vredeskerk.

Er is iets unieks gaande. Paus Franciscus nodigt alle katholieken wereldwijd uit om actief mee te denken over de hervorming van de kerk. Bij de opening van de huidige synode bad hij: ‘Kom, Heilige Geest … verlos ons ervan een museumkerk te worden, mooi maar zwijgzaam, met veel verleden en weinig toekomst.’

In een wereldwijde synode wordt iedereen opgeroepen om komende tijd na te denken over o.a. de positie van de leken in de kerk, meer zeggenschap, en over de vraag hoe wij een meer inclusieve kerk kunnen worden. Daarmee doelt hij onder meer ook op de positie van vrouwen in de kerk.

De paus erkent de frustratie en het ongeduld van mensen die vaak aan de rand van de kerk staan. We nemen zijn uitnodiging graag aan. Kom daarom naar onze:

open gespreksmiddag over de synode
op zaterdag 12 februari a.s. van 14.00u. tot 16.00u.
in de pastorie van de Vredeskerk.

Wat kan onze bijdrage zijn aan de kerk? Welk geluid laten wij horen aan Rome? Is er toekomst voor een evenwichtige en uitnodigende kerk voor mannen en vrouwen? Daar willen wij samen tijdens deze middag over nadenken. De uitkomst van deze bijeenkomst wordt meegegeven naar Rome voor het vervolg van het synodale proces.

Kom ook en geef je tijdig op: info@pleinvansiena.nl – 020 4422009