02 December 2021

'Van de traditie én van deze tijd zijn'

Ga naar overzicht

Deel op:

Trouw aan de traditie en voortdurende vernieuwing betekenen geen tegenstrijdigheid, integendeel – maar dan moeten er wel enkele zaken grondig bijgestuurd worden.’

Ignace d’Hert o.p.

‘De synodale weg die de kerk vandaag wil gaan kan een opportuniteit zijn. Het is een kans voor de kerkgemeenschap te laten zien dat ze inderdaad de vinger aan de pols van de huidige tijd houdt. Dat trouw aan de traditie en voortdurende vernieuwing geen tegenstrijdigheid betekenen. Integendeel.

Dan moeten er wel enkele zaken grondig bijgestuurd worden. Het onbegrijpelijk achterna hinken van de kerkelijke regels en voorschriften op de algemeen erkende verklaring van de rechten van de mens en de nieuwe inzichten die terzake algemeen aanvaard worden, is niet langer redelijk.

Ik noem enkele voorbeelden. Wil de kerkelijke organisatie geloofwaardig overkomen, dan dient ze zich te conformeren aan het principe van de scheiding der machten. Zoals het reeds lang geldt in het seculier recht dienen ook in de kerk wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht gescheiden te worden.

Verder dient de gelijkheid en de gelijkwaardigheid van man en vrouw op alle vlakken, ook wat de ambten betreft, erkend te worden. Vasthouden aan achterhaalde tradities als vrucht van zogeheten goddelijke openbaring is dwaas en onrechtvaardig. Ten slotte is er het ergerlijk archaïsch karakter van de liturgische taal. Enige herwerking in “menselijke” taal zou zeker niet misplaatst zijn.’

Uit de preeksuggestie van de Belgische dominicaan Ignace d’Hert op www.preekvandeweek.be. Lees hier de hele tekst.

Eerder verschenen

11 oktober 2021
Leestijd 3 min

Paus opent ‘synodale reis’

Lees meer