29 December 2021

Eckhart bij avondlicht

Ga naar overzicht

Deel op:

n dit boek van de hand van Evert van den Berg o.p., staan zeven preken centraal, die Meister Eckhart tegen het eind van zijn leven in Keulen gehouden heeft. Vijf daarvan zijn nog niet eerder in het Nederlands vertaald.

Klik voor de uitgeverij

De roos kent geen waarom, geen waarvoor, ze bloeit omdat ze bloeit. Prachtige woorden van de mysticus Angelus Silesius. Deze denker brengt in één zin kernachtig onder woorden wat de essentie is van het denken van filosoof en theoloog Meister Eckhart (ca. 1260-1327).

Leven zonder waartoe, zonder waarheen en vooral… zonder waarom. De bloem bloeit omdat ze bloeit. Je leeft omdat je je leeft. De oorsprong van dat leven ‘zonder waarom’ noemt de mysticus God, de dragende grond van het bestaan.

In ‘Eckhart bij avondlicht’ staat een zevental onderling samenhangende preken centraal, die hij tegen het eind van zijn leven in Keulen gehouden heeft; vijf daarvan nog niet eerder in het Nederlands vertaald. Hierin legt hij enige verrassende nieuwe accenten.

En waarom kan het werk van Eckhart juist in tijden van onzekerheid een bron van inspiratie zijn? Volgens auteur Evert van den Berg van ‘Eckhart bij avondlicht’ vertelt het over de grond van ons bestaan en hoe we van daaruit kunnen leven.

Grote twintigste-eeuwse denkers als Martin Heidegger en Michel Henry werden geïnspireerd door Meister Eckhart. En de eigentijdse filosoof John Caputo is – met Meister Eckhart op zak – op zoek gegaan naar een religie die hij de religie van de roos noemt: de religie van liefde.

Over de auteur

Evert van den Berg o.p.

Evert van den Berg, lekendominicaan, is neerlandicus-mediëvist en oudtestamenticus.Voor zijn onbezoldigd wetenschappelijk onderzoek kende de KNAW hem in 1990 de Johan de la Court Prijs toe. Hij werkte als docent Nederlands bij het voortgezet onderwijs en een lerarenopleiding.

Na zijn pensionering begeleidde hij leesgroepen over Eckhart en gaf hij lezingen en cursussen over hem en over onder meer Bijbelse onderwerpen. Hij is als docent Bijbels Hebreeuws verbonden aan de Stichting Judaica te Zwolle.

ISBN 978-94-93175-77-8 prijs € 14,95

Eerder verschenen

06 april 2011
Leestijd 4 min

Meister Eckhart (1260-1327)

Lees meer