06 December 2021

'De schoonheid van de waarheid'

Ga naar overzicht

Deel op:

Ook ik prijs de hemelse Vader omdat dit vandaag gebeurt, hier en in de hele wereld: God openbaart zijn Koninkrijk aan de kleinen.’

Paus Franciscus

“Ik wil uit de grond van mijn hart mijn dank betuigen aan de jonge migranten die getuigenis hebben afgelegd. […] Ik was niet alleen ontroerd, maar had ook de krachtige sensatie die wordt gewekt door de ontmoeting met de schoonheid van de waarheid. Jezus was op deze manier ontroerd toen Hij uitriep: ‘Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen” (Matteüs 11,25). Ook ik prijs de hemelse Vader omdat dit vandaag gebeurt, hier en in de hele wereld. God openbaart zijn Koninkrijk, zijn Koninkrijk van liefde, gerechtigheid en vrede, aan de kleinen.

Na naar jullie geluisterd te hebben, begrijpen we beter de profetische kracht van het woord van God dat ons via de apostel Paulus zegt: ‘Jullie zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God’ (Efeze 2,19). Deze woorden werden eeuwen geleden gericht tot de christenen van Efeze, niet ver van hier, en toch zijn deze woorden nog steeds actueel, alsof ze vandaag voor ons geschreven werden: ‘Jullie zijn geen vreemdelingen meer, maar medeburgers’.

Dit is de profetie van de kerk, een gemeenschap die ondanks haar menselijke tekortkomingen de droom van God belichaamt. Want ook God droomt, net als jij, Mariamie uit de Democratische Republiek Congo, die jezelf beschreef als ‘vol dromen’. Net als jij droomt God van 2 een wereld van vrede waarin al zijn kinderen als broeders en zusters leven. God wil dit, God droomt ervan. Wij zijn degenen die het niet willen.”

*

Dit is een deel uit de toespraak die paus Franciscus onlangs hield in Nicosia, Cyprus, vertaald en doorgegeven door Erik Borgman o.p. in zijn serie ‘Tekenen van de tijd’ van het Huis van Dominicus in Utrecht. Lees hier de tekst en Eriks inleiding.