27 November 2021

Sporen in Gent, Lille en Leuven

Ga naar overzicht

Deel op:

rans en Toke van der Heijdt, parochianen in Zwolle en verwoede dominicaanse spoorzoekers, reisden in België en bezochten Gent, Lille en Leuven. Een paar indrukken uit de dominicaanse provincie die volgend jaar zal fuseren met de Nederlandse.

Najaar 2021 maakten we een zevendaagse rondreis die ons vanuit Zwolle via Gent naar Lille voerde, van daar via Laon naar Reims, Chevetogne en Leuven. Uiteraard waren we onderweg ook op zoek naar dominicaanse sporen. Het hierbij horende voorbereidende thuisonderzoek wees uit dat we die konden vinden in o.a. Gent, Lille en Leuven. Deze plekken hebben elk hun eigen verhaal en indrukken achtergelaten.

Gent

1.2. vm. Maria Gorettikerk, Blaisantstraat 37, Gent

Maria Gorettikerk

In Gent heeft de kerk Maria Goretti aan de Blaisantvest 37 een dominicaans stempel. Van oorsprong is het een kerk voor Gentse studenten. Ter plekke aangekomen bleek er rondom de kerk een flinke afrastering te staan, naar ik aanneem om vandalisme en insluiping doordeweeks te voorkomen.

De kerk is vernoemd naar de Italiaanse jeugdheilige Maria Goretti (1890-1902). Zij is de patrones van jonge meisjes en van slachtoffers van aanranding en verkrachting.

Al ruim dertig jaar biedt de kerk onderdak aan een christelijke gemeenschap, gegroeid uit de dominicaanse spiritualiteit en uit de studentenparochie: de Dominicus Gent. Elke zondagmorgen is er een ‘levensnabije en maatschappijbetrokken viering’. Ook is er om 17.00 uur een viering van de International Community Church Ghendt.

Het gebouw is nu ingericht als een multifunctionele ruimte. Deze kan dienst doen als concertzaal, repetitieruimte, voor vieringen, workshops, of vormingsactiviteiten.

Het logo heeft als basis een gestileerde versie van het labyrint van Chartres, omrand met de woorden Dominicus en Gent.

Tijdens het bezoek aan Gent namen we ook een kijkje in de beroemde St. Baafskathedraal met onder meer het wereldberoemde altaarstuk De Aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. Naar aanleiding van de onlangs gereedgekomen restauratie maakte componist Kris Oelbrandt, bewoner van het Dominicanenklooster Zwolle, in opdracht van het bisdom Gent een werk van drie kwartier, waarin klank moest worden gegeven aan wat er op het Lam Gods-retabel te zien is. De uitvoering op 1 oktober kon in een overvolle kathedraal plaatsvinden. Lees hier meer.

Maria Goretti

Verbeelding van Maria Goretti op het kerkgebouw.

Lille

Aan de Avenue Salomon in Lille is het Dominicanenklooster St. Thomas van Aquino gevestigd. De wel heel bijzondere kloosterpoort was op deze dag hermetisch gesloten. De verwijzing naar de kerk en het park gaf de indruk dat deze wel toegankelijk waren. Dat bleek helaas niet het geval. Ook met mijn beste Frans werd ons verzoek om een blik in de kerk en/of tuin te mogen werpen niet ontvankelijk verklaard.

De dominicanen zijn al sinds 1224 in Lille. In 1957 werd de huidige locatie in gebruik genomen. Naar een ontwerp van architecten Pierre Pinsard en Hutchinson werd het gemaakt van baksteen en beton, maar ook kreeg licht en groen alle aandacht. De kerk is gelegen in een bosrijk park van twee hectare. Het tegeltableau boven de toegangsdeur is wel heel bijzonder en vol met symboliek. Het is een ontwerp van Gisèle Pinsard, vrouw van de architect.

Bezoek hier digitaal de dominicanen van Lille en bekijk hier meer foto’s van klooster, tuin en kerk.

0104

Leuven

In Leuven gingen wij op pad naar het Klooster Maria Onbevlekt Ontvangen in de Ravenstraat. Wij troffen een betonnen appartementsgebouw aan met op de begane grond een gesloten kloosterdeur. Een oudere broeder verliet net het gebouw, zodat wij hem konden vragen of we het klooster konden bezoeken. Hij zei ons broeder Emilio Platti te vragen ons te ontvangen. Deze internationaal zeer bekende islamoloog bleek helaas niet thuis. Inmiddels is zijn dood te betreuren. Lees hier zijn IMGelukkig konden we wel de kapel bezoeken.

Tijdens het vervolg van onze wandeling stuitten we op een richtingaanwijzer naar ’30CCPredikheren’. Dat prikkelde uiteraard onze nieuwsgierigheid. Het bleek te gaan om de O.L.Vrouw-ten-Predikherenkerk in de O.L.Vrouwstraat, thans in gebruik als Cultureel Centrum 30CC.

Het is de oudste gotische kerk van Leuven, gebouwd op de plek van de residentie van de vroegere Hertogen van Brabant. De koor van de kerk, gewelfd met luchtbogen, stamt uit de eerste helft van de 13e eeuw. In de 14e eeuw werd het eenvoudiger afgebouwd, volgens plaatselijke bouwwijze niet overwelfd. In de 19e en 20e eeuw was het parochiekerk.

Haaks op de O.L.Vrouwstraat ligt de Predikherenstraat.

Frans van der Heijdt

0105

Eerder verschenen

01 mei 2022
Leestijd 2 min

Dominicaanse sporen

Lees meer