09 November 2021

Over de logica van Jezus

Ga naar overzicht

Deel op:

Wat wij “gezond verstand” noemen sluit niet aan bij de dynamische manier van leven die Jezus wil opwekken’.

Godfrey Nzamujo o.p.

Broeders en zusters, de lezingen van vandaag geven ons een goed inzicht in het niveau van toewijding dat nodig is voor diegenen die een authentieke spirituele reis willen maken en die werkelijk deel willen nemen aan de nieuwe manier van leven die Jezus predikte en waarvoor hij stierf.

Deze nieuwe manier is zo anders dat ze spirituele leiders nodig heeft om ons de weg te wijzen. Net als in het Oude Testament, waar God altijd profeten en speciale mensen riep die dat begrepen. Die indringende spirituele ervaringen hadden zoals Elia. Een ware spirituele reis valt namelijk niet binnen onze normale en bekende manier van zien en leven.

Wat wij zien of wat we ‘gezond verstand’ noemen sluit niet aan bij de dynamische manier van leven die Jezus wil opwekken. Hij noemde het ‘Het koninkrijk van God’. Hij gebruikte veel verschillende metaforen om zijn visie van een nieuwe wereld en een nieuwe manier van leven te beschrijven. De lezingen van vandaag illustreren duidelijk enkele belangrijke uitgangspunten, houdingen of nieuwe manieren van zien die een ware volger of een actieve deelnemer in deze nieuwe orde zou moeten omarmen.

We kunnen dit koninkrijk niet binnengaan onder onze eigen voorwaarden

Centraal in deze nieuwe manier van zien staat het ‘totale vertrouwen in God en zijn agenda. En niet, hoe belangrijk deze ook lijkt, in onze macht, onze eigen cultuur of ons geld’.

We kunnen dit koninkrijk niet binnengaan onder onze eigen voorwaarden. We kunnen de toegang niet kopen. Het is geen verdienste. Het is geen elleboogmaatschappij. Het wordt ons gegeven uit Liefde. Het moet aansluiten bij Gods plan en Zijn levenspatroon, wat Volledig Geven en Volledig Leegmaken is.

God roept ons op een grote sprong in het onbekende te maken. Daarom moeten we de logica afwijzen van het gebruiken van sociale positie, cultuur, geld of religieuze macht zoals de Farizeeërs en de Schriftgeleerden deden, die wilden heersen over anderen en zelfs over God. Dat verklaart de constante strijd tussen Jezus en deze groep.

Begin van de preek van de Nigeriaanse dominicaan Godfrey Nzamujo, op 6 en 7 november in de Dominicanenkerk van Zwolle. Lees hier de hele tekst, in Engels en Nederlands. 

0102

Eerder verschenen