09 Oktober 2021

UITGESTELD - Lezingen Albertinumgenootschap over identiteit

Ga naar overzicht

Deel op:

ANWEGE CORONA ZIJN 18 EN 25 NOVEMBER UITGESTELD – 'Identiteit in het geding’ is het thema van een nieuwe serie van vier lezingen van het Nijmeegse Albertinumgenootschap, op donderdagavonden in november. In de Dominicuskerk.

Wie en wat ben ik? Wie en wat zijn wij? De vraag naar ieders individuele en onze collectieve identiteit staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling.
Een belangrijke vraag daarbij is waardoor iemands identiteit wordt bepaald. Is dat door nationaliteit, man- of vrouw-zijn, seksuele voorkeur, huidskleur, culturele achtergrond, religie?

Vanuit vier verschillende invalshoeken zal in deze lezingencyclus het vraagstuk van de identiteit worden benaderd: de invalshoek van het psychisch-lichamelijke; die van het religieuze, in het bijzonder christelijke; die van gender; en ten slotte die van de politiek.

Het Albertinumgenootschap draagt de naam van het voormalige klooster van de dominicanen in Nijmegen en organiseert sinds jaar en dag verdiepende lezingencycli.

Wat ben ik? De persoon als ik-zegger en als jij-zegger
4 november 2021
Dr. Monica Meijsing, Faculteit Filosofie, Tilburg Universiteit

‘Niet ik, maar Christus.’ Op zoek naar een christelijke identiteit
11 november 2021
Patrick Chatelion-Counet, emeritus hoogleraar Bijbel in de Nederlandse cultuur aan de Universiteit van Amsterdam

Identiteit in transformatie: geloof en (trans)gender in Nederland
18 november 2021
Mariecke van den Berg, bijzonder hoogleraar feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit

Politiek en identiteit
25 november 2021
Dr. Theo de Wit, universitair docent sociaal politieke filosofie, Theologische Faculteit Tilburg

Algemene informatie
De lezingen worden op donderdag gehouden in de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 u is er tot 21.30 u gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
De entree bedraagt 7 euro.
Er is een ringleiding beschikbaar.

Lees hier de folder