11 Oktober 2021

Over arm en rijk

Ga naar overzicht

Deel op:

Zowel Franciscus van Assisi als paus Franciscus hebben meer bewonderaars dan navolgers.’

Jan van Hooydonk o.p.

Acht eeuwen later kunnen we vaststellen dat Franciscus van Assisi onder christenen meer bewonderaars dan navolgers heeft gekregen.

Acht eeuwen duurde het dan ook eer een paus ervoor koos om de naam Franciscus aan te nemen. ‘De kerk moet zich ontkleden’, zei paus Franciscus in 2013 tijdens een bezoek aan Assisi. In navolging van zijn heilige naamgenoot wil paus Franciscus de kerk bekeren tot de armen.

Dat blijkt ook uit het document dat hij een jaar geleden, wederom in Assisi, het licht deed zien. Fratelli Tutti luidt de naam van deze encycliek – in het Nederlands: Allen zusters en broeders. Paus Franciscus beschouwt in deze encycliek de enorme politieke, sociale en economische problemen van de hedendaagse wereld in het licht van het Evangelie en de christelijke traditie. Die problemen kunnen alleen maar opgelost worden wanneer we een wereld vestigen die gekenmerkt wordt door wat de paus noemt ‘sociale vriendschap’.

Fratelli Tutti bevat enkele indringende paragrafen over eigendom en privébezit. ‘De wereld is van iedereen, omdat we allemaal met dezelfde waardigheid op deze aarde geboren zijn’, schrijft Franciscus.

De paus ontkent niet het recht op privébezit, maar relativeert dit recht wel. Hij schrijft: ‘Het recht op privé-eigendom gaat altijd gepaard met het primaire en voorafgaande principe van de ondergeschiktheid van alle privé-eigendom aan de universele bestemming van de aardse goederen, en bijgevolg het recht van iedereen op het gebruik ervan.’

Ook voor paus Franciscus geldt, zo komt het me voor, dat hij in de wereld meer bewonderaars dan navolgers heeft.

Uit de preek van lekendominicaan Jan van Hooydonk in de Stevenskerk, het Oecumenisch City Pastoraat in Nijmegen, op 10 oktober 2021. Lees hier de hele tekst.