05 Oktober 2021

De woestijn van corona en de klimaatcrisis

Ga naar overzicht

Deel op:

Om echt anders te gaan leven, dat vraagt om een innerlijke bekering – omdat dit moeilijk is, spreekt het evangelie harde taal’.

De coronatijd was voor velen een woestijnervaring. Naast veel ellende waren er ook momenten van wakker worden door te ervaren, hoe een nieuwe toekomst er uit zou kunnen zien: geen vliegtuigen in de lucht, veel minder vervuiling, meer stilte en aandacht voor de natuur.

Om echt anders te gaan leven, om ook zelf te veranderen, dat vraagt om een innerlijke bekering. Je leven anders inrichten, andere prioriteiten stellen, vraagt ook om offers. Omdat dit moeilijk is, spreekt het evangelie harde taal: ‘Dreigt uw hand u aanstoot te geven, hak ze af. Het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee handen in de hel te komen’.

Dit doet mij denken aan onze Paus. Zijn brieven, maar ook met zijn bescheiden levenshouding, toont hij ons een profetische getuigenis: opkomen voor de armen, kwetsbare mensen zien en horen én daarbij de hele schepping, de natuur, nooit vergeten. Dit doen vraagt om een open geest, samenwerken en grenzen verplaatsen.

Deze week zag ik Greta Thunberg op tv. Haar boodschap is helder en ook pijnlijk. Zij spreekt ons persoonlijk aan. Wees niet onverschillig, verander! Doe het anders!

Vrijdag 1 november start de VN klimaatconferentie in Glasgow. Zowel Paus Franciscus en andere kerkleiders en politici als ook Greta Thunberg zullen daar spreken . Ik verwacht en hoop dat zij de zaal zal doen beven.

Paus Franciscus besluit de encycliek Laudato Si af met een bede. Ik lees u enkele regels:

Almachtige God die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat
wij het leven en de schoonheid beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters leven
zonder iemand schade te berokkenen

Slot van de overweging van zr. Holkje van der Veer o.p. in de kloosterkapel van Huissen op 26 september. Lees hier de hele tekst.