10 September 2021

Overeenstemming over verkoop klooster Zwolle

Ga naar overzicht

Deel op:

ort voor het begin van het kapittel van de dominicanen is overeenstemming bereikt over de verkoop van het Dominicanenklooster Zwolle, waarschijnlijk per 1 januari 2022.

Dominicanenklooster en -kerk in Zwolle

Het is na de overdracht van het Dominicanenklooster van Huissen op 1 januari 2021 aan de gelijknamige stichting het tweede grote klooster in een jaar dat de Nederlandse broeders uit handen geven.

De nieuwe eigenaar van het klooster wordt HMO, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel, die het monumentale klooster in hartje Zwolle gaat moderniseren en verduurzamen. Voorwaarde voor de verkoop was dat de kerkgemeenschap, de programma’s en de bezielde bewoning blijven bestaan.

De werkorganisatie van het klooster, die flink is ingekrompen, is nu uit het gebouw en gebruikt de oude wasserij ernaast. Dit gebouw heette lang ‘het Wasdom’, vanwege het jongerenwerk dat van daaruit werd gedaan. Nu heet het Kloosterpoort. Rector Jan Laan zegende het gebouw onlangs in. ‘Een poort markeert een binnen en een buiten’, schrijft hij, ‘een steeds weer herkennen waar je grond of fundament. Het markeert een nieuwe start van wat ons klooster betekent.’

Behalve vier broeders zijn er nog twee mensen in het klooster komen wonen, lekendominicaan Anneke Grunder en kerkmusicus en oud-monnik Kris Oelbrand.

Provinciaal René Dinklo schreef de geloofsgemeenschap van Zwolle blij te zijn met de overeenstemming: ‘Na zo veel jaren van wikken en wegen is dit een belangrijke mijlpaal.’

De komende tijd worden de afspraken uitgewerkt in een contract en wordt toestemming voor de verkoop gevraagd aan het bisdom Utrecht en de magister van de Orde der Predikers in Rome.

0103

Onthulling van de naam 'Kloosterpoort' door pastor Corinne van Nistelrooij o.p. en inzegening van de kantoren door broeders Jan Laan en Dominicus Zorn.

Eerder verschenen