01 September 2021

Laatste kapittel van de Nederlandse dominicanen

Ga naar overzicht

Deel op:

an 8 tot 12 september houden de broeders dominicanen hun vierjaarlijkse kapittel. Het is het laatste van de Nederlandse provincie, die sinds 1515 bestaat. Een vooruitblik.

Het kapittel is de belangrijkste vergadering van de provincie. Hier wordt door broeders die gekozen zijn door hun medebroeders terug- en vooral vooruitgekeken. Ook kiezen zij de provinciale bestuurders: de provinciaal overste en het consilie.

Het kapittel wordt gehouden in het Dominicanenklooster Huissen. Vanwege corona is er dit keer geen publieke tribune. Er doen tien stemgerechtigde broeders mee. Twee waarnemers uit de dominicaanse familie, namens de zusters en de lekendominicanen, denken en praten mee, maar hebben geen stemrecht. Ook zijn er twee broeders uit de Belgische provincie betrokken.

De moderator van de gesprekken is Broer Huitema, voormalig overste van de fraters van Tilburg. Twee notulisten zijn aanwezig.

De Nederlandse provincie is te klein geworden om zelfstandig te zijn

Het belangrijkste besluit dat voorgelegd gaat worden is de fusie van de Nederlandse provincie met de Belgische en dat vervolgens Nederland een vicariaat van de Belgische provincie zal worden. Volgens de constituties van de Orde der Predikers is de Nederlandse provincie, die 36 broeders telt, te klein geworden om zelfstandig te zijn.

Er is al veel voorwerk gedaan, zoals eerder vermeld op deze site, de fusie gebeurt in goed en blij overleg. Maar het kapittel moet, als hoogste instantie van de provincie, het besluit nemen. Het generaal bestuur in Rome moet dat besluit bekrachtigen.

Er is een concept-statuut van het nieuw te vormen vicariaat van Nederland voorbereid en concept-ratio’s betreffende de vorming en studie van student-broeders en de permanente vorming van alle broeders. Ook allerlei vermogensrechtelijke kwesties die samenhangen met de opheffing van de Nederlandse provincie als rechtspersoon dienen opgelost te worden.

‘Alles is in verandering’

Rene Dinklo o.p.

René Dinklo o.p., sinds 2013 provinciaal: ‘Alles is in verandering. Alles in dit kapittel hangt samen met afbouw en opbouw in een situatie van schaalverkleining. Het aantal actieve medebroeders neemt af, we hebben minder plekken. Tegelijk bouwen jongere dominicanen aan de vormgeving van onze zending. We denken na over hoe we voor onze ouderen zorgen en hoe we jonge mannen kunnen verleiden om dominicaan te worden.’

Het laatste kapittel van de Nederlandse dominicanen duurt korter dan normaal was. ‘Van de oudere broeders kun je niet verwachten dat ze twee weken vergaderen’, zegt Dinklo. ‘En de jongere broeders hebben banen en verplichtingen. Daarom is veel werk al verzet in drie voorbereidende commissies, over de financiën, de zending en de zorg voor de broeders.’

Op de laatste middag van het kapittel, zondag 12 september, worden medebroeders en vertegenwoordigers van de dominicaanse familie uitgenodigd voor informatie en ontmoeting.

*

NB De foto in de header is van het kapittel van 2013.

Eerder verschenen