30 September 2021

Inspiratiefestival op Terschelling

Ga naar overzicht

Deel op:

an vrijdag 22 oktober tot en met zondag 24 oktober wordt het tweejaarlijkse oecumenische Inspiratiefestival Terschelling gehouden. Drie lekendominicanen en twee broeders doen mee. Een beetje achtergrond.

door José van der Torre o.p.

Het inspiratiefestival is een oecumenisch initiatief, georganiseerd door samenwerkende partners uit de Raad van Kerken Nederland. Ieder die iets heeft met kerk en/of geloof: jong en oud, actieve en betrokken kerkgangers en evenzovele vrijwilligers kunnen hier een weekend geestelijk uitwaaien. Het zet de kerkelijk Nederland als een brede oecumenische beweging op de kaart.

Drie lekendominicanen leveren een bijdrage. Lekendominicaan Francis Huls o.p. woont inmiddels 35 jaar op Terschelling. Zij is als verbindingsfiguur actief in de oecumenische samenwerking namens de katholieke kerk in Midsland. In die kerk, waar oud-dominicaan Sven (Thomas) Volkers actief is, is het stiltecentrum van het festival gevestigd.

Ook is er gelegenheid om zending uit te dragen in de dialogen die ontstaan en de thema’s die worden aangeboden. Francis nodigde Jose van de Torre o.p. uit om een bijdrage te leveren aan dit festival. Zij is staflid van het Leerhuis Spiritualiteit in Rotterdam en zal een aantal meditaties verzorgen.

Francis Huls o.p.

José is geraakt door de preken van dominicaan Meister Eckhart o.p., die haar een weg hebben gewezen naar haar Heilige Lege ruimte, haar naam voor de Onnoembare, een plek die in ieder van ons aanwezig is. Een weg in de stilte, naar wat voorbij de woorden ligt. Een weg waar je niet hoeft te zoeken, omdat de Onnoembare niet verder is dan voor de deur van je hart, waar Hij staat te wachten tot je open doet en Hem binnenlaat.

Met deze weg wil José de deelnemers van dit festival laten kennismaken.

Op zaterdag 23 oktober geeft theoloog en lekendominicaan Erik Borgman o.p. een lezing over zijn theologische visie voor de 21e eeuw. Twee broeders uit Rotterdam zullen de completen bidden.

Meer informatie en inschrijven: www.inspiratiefestival-terschelling.nl.