06 September 2021

De Wet als bodem onder ons bestaan

Ga naar overzicht

Deel op:

Als ik terugkijk naar de afgelopen zomerperiode heb ik wel eens het gevoel dat er in de wereld zoveel gebeurt aan onrust, geweld en onrecht dat ik er geen vat op heb.’

Margot van Veen o.p.

‘Dat alles lijkt te gebeuren zonder te weten hoe te handelen en moet ik hard werken om niet alles wat ik belangrijk vind tussen mijn vingers weg te laten glippen. Ben ik van binnen bang en wil ik grip krijgen om te weten wat te doen.

We zien de onvolmaaktheid in de wereld, de verscheurdheid en de angst. De onzekerheid over onze eigen toekomst en die van de wereld. De schrijnende situatie in Afghanistan, de angst en de waanzin die wij aan ons voorbij zien trekken. Het toenemende onbegrip tussen mensen, de oordelen.

Bij alle tegenstellingen die er zijn, spelen regels een belangrijke rol. Wetten, geboden, regels, vaste afspraken en richtlijnen zijn er in overvloed, en zijn nodig om sámen te leven. Ze kunnen nuttig zijn, maar ze kunnen mensen ook in de problemen brengen. Welke wetten en regels zijn goed en doen recht?

(…) Bij alle tegenstellingen die er in ons leven zijn legt de Eeuwige Zijn Wet als een bodem onder ons bestaan. Hij opent ons de ogen voor liefde en recht, waarheid en trouw. En maakt ons duidelijk dat wij ertoe doen. Dat ons leven zin heeft. Dat leven liefde is. Hoe dan ook.

Uit de overweging van lekendominicaan en ziekenhuispastor Margot van Veen in de Dominicanenkerk van Zwolle op 29 augustus 2021. Lees hier de hele tekst.