24 Augustus 2021

Over orde en liefde

Ga naar overzicht

Deel op:

oe meer we erin slagen ons gedrag met ons hart te verbinden, hoe breder onze glimlach wordt.

Bernard De Cock o.p., dominicaan in Brussel

Het is nog maar de vraag of we met het evangelie van deze zondag nog iets kunnen doen als christenen van de eenentwintigste eeuw. Jezus’ discussie met de Farizeeën over rein en onrein is ons probleem niet meer, denken we spontaan.

Toch steekt achter die discussie ook een actueel probleem. We zien zowel in de maatschappij als in de Kerk steeds meer de vraag opkomen naar meer duidelijkheid, naar klare uitspraken, naar ondubbelzinnige gedragsregels. Mensen willen weten waar het op staat: wat is de precieze inhoud van ons geloof en van onze moraal?

Dat zijn terechte vragen. Het antwoord erop kan ons helpen om verstandig en ordelijk een richting te geven aan ons leven.

Maar tegelijkertijd moeten we beseffen dat wie we zijn voor een ander, ons hart, belangrijker is dan het beamen van welomschreven geloofsinhouden en ethische richtlijnen. Onze motivatie, onze gezindheid en het doel waarmee we handelen, komen op de eerste plaats. We worden opgevorderd een evenwicht te zoeken tussen die innerlijke zuivere gezindheid en een uiterlijk verantwoordelijk gedrag. We hebben voor die oefening een heel leven lang de tijd.

En… om terug te keren naar de pietluttigheden van in het begin: hoe meer we erin slagen ons gedrag met ons hart te verbinden, hoe breder onze glimlach wordt.

Lees hier de hele tekst op de website www.preekvandeweek.be