24 Augustus 2021

Beeldenstormen bij de Kloosterexperience

Ga naar overzicht

Deel op:

rie dominicanessen en een dominicaan waren actief bij de Kloosterexperience, een ontspannen jongerenfestival in de voormalige abdij Nieuw Sion in Diepenveen.

Van 19 tot en met 22 augustus werd in Klooster Nieuw Sion, de voormalige Abdij Sion onder de rook van Deventer, weer de jaarlijkse jongerenmanifestatie Kloosterexperience georganiseerd. Tijdens deze meerdaagse experience kunnen jongeren kennismaken met het kloosterlijk leven en religieuzen uit verschillende ordes en congregaties ontmoeten. Het thema was beeldenstormen.

Dit jaar was de dominicaanse familie goed vertegenwoordigd. Broeder Jozef Essing ging samen met de voormalige jonge theoloog des vaderlands Rik Zweers met de jongeren in gesprek over veranderende godsbeelden. Zuster Marga Zwiggelaar had een lezing over de historische Beeldenstorm van 1566 en een lezing over de Beeldloze God van Meister Eckhart. Daarbij ging ze ook met de jongeren in gesprek over hun eigen (gods-)beelden.

0106

Zuster Catharina Al vertelde in een workshop kort over de beelden die Catharina van Siena in haar Dialoog gebruikte om Jezus aan te duiden en liet haar deelnemers schilderen. En tenslotte presenteerde zuster Holkje van der Veer samen met Marten IJmker, bewoner van de woongemeenschap van Nieuw Sion en mededirecteur, de spetterende talkshow Zomaar Gasten. Op een luchtige manier werden hier een aantal experiencegangers aan de tand gevoeld over hun leven en hun motivatie om naar Nieuw Sion te komen.

Ondanks het wisselvallige weer was het een goed samenzijn met de jongeren. De tenten op de camping waren nat (daar hoefden we als religieuzen gelukkig niet te slapen), het gras was nat, de zandpaden waren nat. Gelukkig scheen ook nog wel eens de zon en kon er buiten worden gegeten en kon er tot ’s avonds laat bij het kampvuur worden gebivakkeerd.

Kampvuren blijken tot de mooiste gesprekken te leiden. Maar daar niet alleen. Onder het eten, tijdens het werk – ja, want in elk klooster moet er ook gewerkt worden -, hadden de religieuzen heel wat gesprekken met de overwegend protestantse jongeren. Het waren gesprekken over het geloof, over het leven, maar ook over het habijt, of over het bidden in kloosters. Voor zowel jongeren als religieuzen is dit een prachtige manier om in een ongedwongen festivalsfeer elkaar te ontmoeten. Het is ook waardevol dat religieuzen op deze manier ook een stukje van hun leven, passie en motivatie kunnen laten zien aan een jonge generatie.

Foto’s: Gerard Zwartjes, Jan Buitinga, Marga Zwiggelaar o.p.

0106