22 Juli 2021

Voorgenomen besluit onttrekking Steigerkerk

Ga naar overzicht

Deel op:

et bestuur van de parochie H. Johannes in Rotterdam heeft het voornemen te besluiten tot verkoop en onttrekking aan de eredienst van de Dominicus- of Steigerkerk.

Dat staat in een brief van het bestuur aan de geloofsgemeenschap van het Steiger, ook gepubliceerd op de site van de parochie.

De parochie, een fusie van drie gemeenschappen, heeft de afgelopen jaren uitvoerig onderzoek gedaan naar de financiële vooruitzichten. Het bestuur verwacht dat eind volgend jaar het vermogen van de parochie zal zijn verdwenen. Als er geen groot onderhoud gedaan moet worden, kunnen de jaarlijkse tekorten nog tot eind 2025 opgevangen worden. Dan is de kas echt leeg, schrijft het bestuur, dat op 18 juli met de Steigerse gemeenschap in gesprek is gegaan.

Overleg met de drie gemeenschappen ‘heeft niet geleid tot vertrouwen in een ontwikkeling naar een levendige en ook in financieel opzicht gezonde gemeenschap’. Integendeel, men verwacht dat alle drie de gemeenschappen binnen een termijn van vijf tot tien jaar niet meer kunnen functioneren.

Een voorgenomen besluit is een formele stap. Het besluit moet aan de bisschop voorgelegd worden. Deze moet dan de gemeenschap, de priesterraad en het kapittel van het bisdom hierover horen. Pas daarna kan de bisschop het voorgenomen besluit om de kerk aan de eredienst te onttrekken en te verkopen al dan niet goedkeuren. Zonder deze goedkeuring kan er geen verkoopcontract gesloten worden met mogelijke kopers. Het uiteindelijke verkoopcontract moet ook weer door het bisdom goedgekeurd worden. Het hele traject kan drie à vier jaar duren. De kerk blijft dus, de komende tijd, gewoon in gebruik.

Eerder verschenen

17 augustus 2018
Leestijd 2 min

Er wonen al eeuwen dominicanen in Rotterdam

Lees meer

Rotterdam heeft een lange dominicaanse geschiedenis.De Dominicus- of Steigerkerk is in 2014 door de Orde der Predikers terug gegeven aan het bisdom. Wel is het klooster naast de kerk in gebruik gebleven door de broeders.

De kerk, gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, is een rijksmonument. De leegte van de muur aan de altaarzijde verbeeldt de Onafbeeldbare: God laat zich niet afbeelden. Het mozaïek aan de andere zijde verbeeldt de doortocht van het joodse volk door de zee. Kijk hier naar het gebouw.

20160416_Rotterdam_Dominicanen_©RamonMangold_WEB04

Momenteel is een aantal parochianen van het Steiger aan het onderzoeken hoe er voorlopig kleinschaliger gebruik gemaakt kan blijven worden van de kerk. Uitgangspunt hierbij is dat er zo lang mogelijk een rk-presentie moet zijn in het hart van de stad, met vormen van bezinning, viering, inzet en ontmoeting, die van betekenis zijn voor de parochie en voor de stad Rotterdam.

De broeders dominicanen begonnen in 2018 een nieuwe communiteit in het klooster naast de kerk. De broeders zijn in gesprek over wat deze ontwikkelingen voor de dominicaanse missie in de stad gaan betekenen. Ook het provinciaal kapittel van de dominicanen, in september, zal zich over deze ontwikkelingen buigen.