12 Juli 2021

Hoe we worden gezonden

Ga naar overzicht

Deel op:

Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens een eigen tijd heeft en ik hoop en bid dat ieder mens op dát moment Gods liefdevolle aanwezigheid mag ontdekken.’

Karin Bornhijm o.p.

‘Amos en de leerlingen zijn allemaal redelijk onvoorbereid op hun taak. Zo ingewikkeld is het blijkbaar dus ook niet om Gods boodschap te verkondigen. Van hooggeleerd tot laaggeletterd: iedereen is hiertoe geroepen. Dit is ook wat het Tweede Vaticaans Concilie uitdrukkelijk heeft verklaard: alle gedoopten – en niet alleen gewijde bedienaren – zijn op grond van hun doopsel geroepen tot de profetische taak.

En, beste zusters en broeders, het is belangrijk om ons te beseffen dat we niet onszelf op weg sturen. Nee; we worden op weg gezonden.  Dat vraagt van ons om open te staan voor wat zich aandient. Er wordt van ons een andere manier van kijken gevraagd, een kijken door Gods ogen, met de ogen van het evangelie om te zien wat gedaan, gezegd, geschreven moet worden. In welke vorm dan ook. Niet alleen op zondag in de kerk, maar op iedere dag van ons leven. Tot eer van God: omwille van de liefde.

En daarbij mogen we meebewegen met wat op ons pad komt: als je aanvoelt dat mensen niet openstaan voor God, wees dan terughoudend. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens een eigen tijd heeft en ik hoop en bid dat ieder mens op dát moment Gods liefdevolle aanwezigheid mag ontdekken.

De lezingen van vandaag geven een blauwdruk voor ons eigen leven en hoe we levend in onze geseculariseerde wereld als gezonden mensen over God en over zijn grenzeloze liefdevolle boodschap kunnen vertellen. Mogen we deze vakantieperiode er zó op uit trekken.’

*

Fragmenten uit de overweging van theologe en lekendominicaan Karin Bornhijm op 11 juli 2021 in de Dominicuskerk Utrecht. Lees hier de hele tekst.