14 Juni 2021

Programma 'Grond' in Zwolle

Ga naar overzicht

Deel op:

n de aanloop naar de komst van de Afrikaanse broeder en landbouwpionier Godfrey Nzamujo o.p. naar Zwolle in november organiseert het Dominicanenklooster het programma 'Grond – nieuwe bodem om in te groeien’.

Het Zwolse Dominicanenklooster biedt met dit programma GROND de kans om je mee te laten nemen in een bijzonder hoopvol verhaal. Van studeren tot schoffelen: iedereen is welkom mee op zoek te gaan naar een nieuwe bodem voor onze relaties met elkaar en de aarde.

Aanleiding voor GROND is de komst van dominicaanse broeder Godfrey Nzamujo in november 2021. In Benin transformeerde hij een voormalige vuilstortplaats tot het ‘zero-waste’ landbouwbedrijf Songhai Center. Alles dient een doel in Songhai. Afval bestaat niet, mensenlevens vinden nieuwe waarde en betekenis, de grond zit vol nieuw leven. Een verhaal van hoop en veerkracht, des te meer in een tijd van ecologische crisis.

Het Dominicanenklooster organiseert een aantal programma’s in de aanloop naar broeder Godfreys bezoek. In de ‘Lessen van Godfrey’ kunnen mensen bijvoorbeeld kennis maken met het visioen van de landbouwpionier, dat draait om de verbondenheid van alles wat leeft. Met de ‘landwerkdagen’ kan er op biologisch-dynamische tuinderij de Warmoezerij geproefd worden van het werken op het land en van het eten rechtstreeks van het land. In de online videoserie ‘Leo op het Land’ neemt moestuinboer Leo Oosterloo ons mee naar plekken in en om Zwolle waar het bruist van het bodemleven.

Programma GROND sluit aan bij een groeiende bewustwording van onze verbondenheid met elkaar en met de aarde. De komst van broeder Godfrey geeft met zijn verhaal van hoop en veerkracht een extra impuls hieraan. Ook heeft zijn komst geleid tot een onderzoek van de Universiteit van Wageningen naar de invloed van zingeving op agro-ecologie.

Meer informatie over broeder Godfrey, programma GROND en het onderzoek van de Wageningse Universiteit is te vinden op www.kloosterzwolle.nl/grond

Grond

Godfrey Nzamujo o.p.

Eerder verschenen