09 Juni 2021

Ecologische crisis als spirituele crisis

Ga naar overzicht

Deel op:

ezing door Trees van Montfoort, auteur van 'Groene theologie’, op zondagnamiddag 20 juni in Utrecht.

Trees van Montfoort

Mensen hebben de aarde op grote schaal aangetast. Kerk en theologie hebben daaraan bijgedragen door een beeld van de mens als heerser over de aarde te bevestigen. In haar lezing bespreekt Trees van Montfoort de ecologische crisis als een spirituele crisis. Ze laat zien dat dat de Bijbelse scheppingsverhalen niet de mens maar Gods liefde voor de hele schepping centraal stellen. Ecotheologen verbinden ecologie en economie, ascese en liturgie als bouwstenen voor een nieuwe spiritualiteit.

Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en communicatieadviseur. Ze studeerde zowel protestantse als katholieke theologie. Haar boek Groene theologie werd uitgeroepen tot beste theologische boek van 2019.

Datum en tijd: zondag 20 juni, 16.00-18.00  uur
Plaats: Dominicuskerk, Händelstraa
Programma: lezing, meditatie, theepauze en gesprek
Kosten: €7,50 (incl. consumptie)
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Wie wil kan om 18.30 uur meedoen met de zondagavondzang in de Dominicuskerk.