08 Juni 2021

De school als bouwplaats

Ga naar overzicht

Deel op:

oe kunnen we op een nieuwe manier naar het onderwijs kijken waardoor het bijdraagt aan een samenleving van vrije mensen? Hoogleraar theologie en lekendominicaan Erik Borgman schreef er een boekje over dat digitaal te lezen is.

Klik om het boekje te lezen.

Erik Borgman draagt bouwstenen aan voor de overtuiging dat de school een bouwplaats is voor de samenleving en dat een vrije samenleving alleen in vrijheid kan worden opgebouwd.

Vrijheid van onderwijs betekent dan niet een noodzakelijk kwaad of het recht om de school in beperkte mate een eigen kleur te geven als eerst aan alle regels en eisen is voldaan. Borgman ziet de vrijheid van onderwijs juist als fundament voor een onderwijsveld waarin vanuit uiteenlopende visies en op uiteenlopende grondslag onderwijs wordt gegeven. Zo wordt overal gebouwd aan de samenleving van de toekomst. En alleen zo kan die werkelijk inclusief zijn.

Het boek (van nog geen 80 bladzijden) is geschreven in opdracht van Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Vier bestuurders reflecteren op het essay vanuit hun bestuurlijke ervaring in de dagelijkse praktijk.

Verus ziet deze publicatie als basis om het gesprek met leden aan te gaan en als inbreng voor het advies van de Onderwijsraad over de vrijheid van onderwijs, dat over een aantal weken zal verschijnen.