02 Maart 2021

Digitale lezing van Alain Arnould o.p.

Ga naar overzicht

Deel op:

p 11 maart om 20.00u organiseren de lekendominicanen in Vlaanderen een zoomlezing van de Belgische dominicaan Alain Arnould over het befaamde paneel van Mascarella, waar Dominicus en zijn broeders aan tafel zijn afgebeeld.

Van Driekoningen 2021 tot 2022 viert de Orde van Predikers de 800e sterfdag van Dominicus. Het thema van deze jubileumviering is Aan tafel met Dominicus. In een interview legt Magister Gerard Timoner III de keuze voor dit thema uit:

‘De titel is geïnspireerd op een schilderij uit de parochiekerk van de Mascarella in Bologna. Op dat paneel werd Dominicus kort na zijn heiligverklaring voor het eerst geportretteerd. We vieren Dominicus niet als een heilige die geïsoleerd op een voetstuk staat, maar als iemand die aan tafel geniet van het gezelschap van zijn broeders, de gedeelde roeping om het Woord van God te verkondigen en van Gods geschenk van eten en drinken.

Het jubileumjaar nodigt ons uit  om ons af te vragen wat het voor ons betekent om met Dominicus aan tafel te zitten. Hoe inspireren en stimuleren het leven en werk van Dominicus ons om ons leven, ons geloof, onze hoop en liefde, onze geestelijke en materiële goederen te delen, zodat ook anderen aan diezelfde tafel gevoed kunnen worden? Hoe wordt deze tafel een tafel voor het breken van het Woord en het Brood des Levens?’

Mascarella dominicus tafel

Vanwege dit jubileumjaar organiseert de Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen een lezing waarin pater Alain Arnould het paneel van Mascarella zal bespreken. Deze lezing vindt plaats via zoom op donderdag 11 maart 2021 om 20u.

Inschrijven via mail: DominicaanseLekenVlaanderen@gmail.com.

Uw inschrijving wordt definitief na betaling, vóór 9 maart 2021, van 5 euro op rekening BE 51 7380 1673 6562 van ‘Dominicaanse familie Vlaanderen’, met vermelding van uw naam en ’11 maart 2021′. U ontvangt op 10 maart een mail met de zoom-link om deel te nemen aan de online avond.

De opbrengst van deze avond is op vraag van pater Alain ten bate van de organisatie van de ontmoeting voor Dominicaanse kunstenaars die op 1-5 september in Tallinn plaatsvindt.

WhatsApp Image 2018-08-15 at 20.50.14

Alain Arnould o.p.

Alain Arnould werd geboren in 1961 in Brugge. Na zijn studies kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Gent, trok hij naar Engeland om er een doctoraat te schrijven over middeleeuwse handschriften.  Het was tijdens zijn verblijf in Engeland dat hij de Orde van Predikheren leerde kennen. Na een jaar te hebben gedoceerd aan de Universiteit van Londen, trad Alain toe tot de Belgische entiteit van de Orde. Hij legde zijn eerste geloften af in 1994 en werd priester gewijd in 1999.

In Brussel  werkte hij mee aan de stichting van de Internationale Gemeenschap van Sint-Dominicus. Kort na zijn priesterwijding in 1999 benoemde kardinaal Danneels hem tot aalmoezenier van de kunstenaars in Brussel, een functie die hij bekleedde tot 2017.

In 2016 vertrouwde de toenmalige Magister Bruno Cadoré  hem de coördinatie toe van de Jubileum Kunsttentoonstelling “Auguri”, die plaatsvond in San Sabina, Rome, in het kader van de viering van het Jubileum van de Orde.

In mei 2017 benoemde Bruno Cadoré pater Alain tot socius voor de provincies van Noordwest-Europa en Canada. Hij was ook belast met het volgen van de voorbereidingen voor het Generaal Kapittel van Bien Hòa. Momenteel is hij lid van de commissie die het jubileum van het 8e eeuwfeest van het overlijden van de heilige Dominicus organiseert. Sinds maart 2019 is hij ook vicaris van de Magister voor de communiteit van Santa Sabina.

Eerder verschenen

02 maart 2021
Leestijd 1 min

Festival dominicaanse kunst

Lees meer