24 Maart 2021

Adem in de woestijn 31

Ga naar overzicht

Deel op:

andaag, 41 jaar geleden, werd Oscar Romero tijdens het opdragen van de mis vermoord.

Evangelie van vandaag: Johannes 8, 31-42

Vandaag zegt Jezus in het Evangelie: ‘Indien jullie trouw blijven aan mijn woord, zijn jullie waarlijk mijn leerlingen. Dan zul je de waarheid kennen en de waarheid zal je bevrijden.’

Vandaag, 41 jaar geleden, werd Oscar Romero tijdens het opdragen van de mis vermoord. Toen Romero in 1977 tot aartsbisschop van San Salvador werd benoemd, waren de machthebbers in hun nopjes met deze vrome en politiek bewusteloze man. Maar ze vergisten zich in hem. Na de moord op een van zijn priesters vielen Romero de schellen van de ogen. Hij verhief zijn stem steeds luider tegen het geweld van het leger en de schending van de rechten van de armen.

Oscar Romero bekeerde zich tot de waarheid en was bereid daarvoor de prijs te betalen. Hij was ervan overtuigd: je moet jezelf niet zozeer liefhebben dat je jezelf beschermt tegen alle verwonding.

Trouw zijn aan het woord van Jezus, zijn leerling worden, de waarheid leren kennen: het is nooit zonder risico’s. Dat gold voor Jezus, dat gold voor Romero. Zou dat dan ook voor ons niet gelden?

Jan van Hooydonk o.p.

collage week 6 adem in de woestijn

In de zesde week van deze vastenserie hoor en lees je bijdragen van Marga Zwiggelaar, Marie-José Dusseldorp, Jan van Hooydonk, Sipke Draisma, Anneke Grunder, Marianne Merkx