20 Januari 2021

Als de wijn te vroeg opraakt

Ga naar overzicht

Deel op:

Doe zoals Hij ons te doen vraagt, dan zal water wijn worden, dan komt er een uur waarin wij zullen leven in overvloed, een leven waarop zegen rust: dan wordt het leven zelf een feest.’

Leo Oosterveen o.p.

‘We moeten realistisch zijn. Ook in ons leven raakt de wijn vaak te vroeg op. Is het verbond van God met zijn volk, met ons als kerken en geloofsgemeenschappen niet verwaterd? Rust er nog zegen op? Stokt het verhaal van God met zijn volk niet? Is het feest niet voorbij, voortijdig?

Die ervaring overkomt ons allemaal, zeker vandaag. Daarom is het verhaal van de bruiloft van Kana ook zo reëel. Het beschrijft die ervaring en loopt er niet voor weg. Hoe de moed erin te houden en de hoop levend? Jezus zegt dat zijn uur nog niet gekomen is, maar wanneer komt het dan wel, zo al überhaupt?

Misschien moeten we in dit verband vooral naar Maria luisteren. In ons evangelie is Maria’s reactie op de ontstane situatie praktisch, nuchter, maar getuigt ook van een oervertrouwen, een diepe intuïtie. “Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is” (Joh. 2,5). Jezus geeft hierop een praktische aanwijzing: “Schep het water in de grote vaten” (Joh. 2,7).

Maar Maria’s oproep betekent uiteindelijk naar mijn mening nog iets meer: doe zoals Hij ons te doen vraagt, leef zoals Jezus het bedoelt en van ons verwacht. Dan zal het water wijn worden, dan komt er een uur waarin wij zullen leven in overvloed, een leven waarop zegen rust. Dan wordt het leven zelf een feest.

De vreugde van dat feest zal verdriet, angst en teleurstelling verjagen. En bij dit feest is iedereen genodigd.’

*

Slot van de overweging van dominicaan Leo Oosterveen in de (gestreamde) viering van 17 januari 2021 in het Oecumenisch City Pastoraat Nijmegen. Lees hier de hele tekst.