11 December 2020

'Troost, troost mijn volk'

Ga naar overzicht

Deel op:

od spreekt ons moed toe, Hij schenkt vrede en Hij is onze redding, maar geldt dat ook voor mij?

Stefan Ansinger OP

(…) Ik ben altijd bewogen geweest door de passages in het evangelie waarbij de blik van Christus een directe reactie oproept bij de persoon die Hem ontmoet. Er gaat een kracht van Hem uit. Deze aanwezigheid is een troost voor diegene die de Godmens ontmoet. Het is namelijk niet slechts de mens die wij zien, maar het is Christus die door zijn mensheid ons in verbinding brengt met God zelf.

De mens voelt zich gezien door God in Christus. Wij dienen alleen te geloven dat Zijn mensheid een instrument is om tot zijn goddelijkheid te komen. Als wij door dit geloofslicht vervuld worden, dan zien wij niet slechts een mens, maar dan zien wij God die door zijn menselijkheid zich aan ons openbaart en ons nabij wil zijn.

De troost van de reddende God die de profeet Jesaja al beschrijft, is in Christus mens geworden. Wanneer wij deze troost ervaren, de troost van Gods reddende nabijheid, dan kunnen wij ook elkaar troosten in de tegenslagen en moeilijkheden van het leven.

*

Uit de preek van student-broeder Stefan Ansinger o.p. in Fribourg, voor de tweede zondag van de Advent, over Jesaja 40,1. Lees hier de hele tekst.