13 December 2020

Bezinning derde advent 2020

Ga naar overzicht

Deel op:

en klein groepje gelovigen krijgt van Paulus een peptalk. Het is de gemeente in Tessaloniki. Zij kan de brief goed gebruiken, omdat zij in duistere omstandigheden leeft.

Deze bezinning was deel van de thuisliturgie in de advent in coronatijd. Je kunt ook luisteren:

 

door Holkje van der Veer o.p.

Geloven in de God van Jezus was voor de eerste christenen niet vrijblijvend, het kon je letterlijk je kop kosten. Denk maar aan het lot dat zowel Johannes de Doper, alsook de meeste apostelen, is overkomen.

Paulus is blij met zijn broeders en zusters, hij prijst hun geloof, hun standvastigheid. Ondanks alle geweld blijven zij in liefde verbonden en gericht op toekomst. Ze laten zich niet klein krijgen, ze laten zich niet in een slachtofferrol duwen. Zij blijven gericht op een rechtvaardige wereld waarin mensen in vrede met elkaar en God kunnen leven.

We zijn alweer ruim halverwege de Advent. Bij de kerststal wordt deze week een engeltje, een geestdriftige verschijning met vleugels, zichtbaar. Als boodschappers van God zijn de engelen creatieve verspreiders van hoop, zij maken met hun licht de weg naar Kerstmis, meer en meer zichtbaar.

Paulus zegt: Blijf je altijd verheugen en blijf onophoudelijk aandacht schenken aan het gebed. Heb respect voor de Geest van God, zij wordt zichtbaar in de talenten, in de levenskracht van je medezusters en -broeders. Zie en waardeer hun moed. Erken de veerkracht, hun keuze vóór het leven. Blus die kracht die in hen is niet uit, maar moedig het aan!

Dat geestkracht bergen kan verzetten, een helper is om de moeilijkste situaties te overwinnen, daarvoor kunnen we in de leer gaan bij vele generaties van mannen én vrouwen vóór ons. Zij zijn rolmodellen en voorbeelden voor ons omdat zij in uiterst beroerde omstandigheden hun veerkracht bewaarden.

In de duisternis van de Tweede Wereldoorlog was bijvoorbeeld de joodse psychiater dr. Victor Frankl zo’n rolmodel. Op donkere momenten in Auschwitz bracht zijn fantasie hem naar collegezalen vol met studenten. In het kamp putte hij moed uit zijn toekomstdromen waarin hij zichzelf les zag geven.

Een geheel ander voorbeeld van kracht is een kookboek. Het draagt de titel ‘De smaak van verlangen’. Het is een verzameling kamprecepten. Zij zijn mondeling overgeleverd en in de oorlog door gedetineerden in Nederlands-Indië genoteerd.

Deze vrouwen droomden over wat je kunt doen met natuurproducten. Met hun geestkracht versterkten zij hun levensmoed door de geuren ervan te ruiken en de smaken ervan te proeven. Ze maakten droombeelden van gedekte tafels met goed gezelschap. Dit was hun manier om de moed, de wil om te leven, ondanks de duisternis, te blijven voeden.

Nu is het 2020, het coronajaar. We zijn op weg naar Kerstmis, ondanks alle gemis aan fysiek samen zijn. Denk eens na over de kracht van die eerste christenen. De fantasie van Victor Frankl en de geestkracht van de vrouwen in dat jappenkamp.

Hoe kan jij, de drijfveer van de liefde versterken?

Wat of wie maakt jouw leven licht?

Bidden is aandachtig zijn, gericht zijn op toekomst.

Ik daag je uit: treed in het voetsporen van Paulus,

wie kan van jou een peptalk verwachten?