06 December 2020

Advent in coronatijd: de tweede kaars

Ga naar overzicht

Deel op:

e tweede korte thuisliturgie in de advent gaat over 'uitzien’, met teksten die je kunt beluisteren of zelf lezen, hardop of in stilte, samen of alleen.

Het wekelijkse adventsmoment duurt ongeveer een kwartier. Wat cursief staat zijn regieaanwijzingen. Wie wil kan een liturgieboekje gebruiken bij deze thuisliturgie: klik hier.

De liturgieën zijn gemaakt door broeders, zusters en leken van de dominicaanse familie. Wij nodigen iedereen uit om in de advent – alleen of samen – thuis met ons mee te vieren en ons zo samen voor te bereiden op Kerstmis.

Je kunt van een adventskrans of van gewoon vier kaarsen elke week één lichtje extra aansteken. Je kunt ook de kerststal beeldje voor beeldje opbouwen. Het bezinningsmoment wordt muzikaal omlijst door de O-antifonen aan de hand van de thema’s verlangen (1), uitzien (2), hoop (3) en verwachten (4).

Zo leven we ook in deze coronatijd toe naar Kerstmis, de geboorte van Christus.

De tweede kaars: uitzien

Begin met een moment van rust en stilte. Steek twee kaarsen op de adventskrans aan en in de stal komen de herders met hun schapen.

Als je er klaar voor bent, laat dan klinken:

O-Antifoon   Radix Jesse (O wortel van Jesse)
O WORTEL VAN JESSE, Gij zijt het teken waar de volken op hebben gewacht; voor U staan koningen sprakeloos en werpen hun onderdanen zich biddend neer: kom nu, bevrijd ons, wacht niet langer.

 

O wortel van Jesse, kom.

Laat wie vluchten schuilen bij U, bij ons;
verzamel wie verdreven zijn.
Dat zij die ontworteld zijn een plek vinden om te kunnen leven,
bevrijd van angst en geweld.

(Hertaling door Jacqueline Huizinga o.p.)

Psalm 80

(Gelezen door Baukelien Visser o.p.)

 

God, hoor ons gebed

God, u zorgt voor Israël,
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Luister naar ons gebed!

Uw troon staat in de hemel,
een stralend licht schijnt om u heen.
Kom naar ons toe,
laat u zien aan de stammen van Israël,
aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat zien hoe machtig u bent,
en kom ons redden.

God, geef ons weer kracht.
Kom bij ons en bescherm ons,
dan zijn we gered.

Heer, machtige God,
hoe lang blijft u nog boos op ons?
Wanneer hoort u ons gebed?
Wij eten niet meer van verdriet.
We huilen alleen maar,
we drinken onze eigen tranen.
Andere volken maken ruzie om ons land,
onze vijanden lachen ons uit.
En u laat dat gebeuren!

Machtige God, geef ons weer kracht.
Kom bij ons en bescherm ons,
dan zijn we gered.

Waarom hebt u ons nu in de steek gelaten?
Iedereen kan alles van ons stelen.
Onze vijanden gaan tekeer als beesten,
ze pakken alles van ons af.

Machtige God,
kijk naar ons vanuit uw hemel,
en kom bij ons terug.

God, zorg weer voor ons,
en maak ons weer sterk.

Stilte

advent-4683683_1920

Lezing: Jesaja 40, 1-5a, 9-11

 

Bemoedigt, bemoedigt mijn volk, spreekt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem en roept het toe dat zijn diensttijd voorbij is, dat zijn schuld is voldaan, dat het uit Jahwe’s hand ontvangen heeft een dubbele straf voor al zijn zonden.

Hoort, iemand roept: `Bereidt Jahwe een weg in de woestijn, in het dorre land een rechte baan voor onze God. Elk dal moet worden opgehoogd, en elke berg en heuvel afgegraven; oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden en ruige gronden worden vrijgelegd. Jahwe’s glorie zal zich openbaren.

Klim op een hoge berg, met uw boodschap van vreugde, gij Sion, verhef met kracht uw stem, gij Jeruzalem, bode van vreugde, verhef ze, en wees niet bevreesd. Zeg tot de steden van Juda: `Hier is uw God.’ Hier is de Heer, Jahwe, komend in kracht; de heerschappij is in zijn hand; zie, zijn loon draagt Hij mee, en zijn zegeteken gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn kudde weiden; in zijn arm brengt Hij de lammeren samen en draagt ze aan zijn borst terwijl Hij de ooien voortleidt.

Bezinning

Gebed

 

Als mijn ogen dicht zijn, gesloten nog voor vrede, geen hoop op liever leven:
kom dan, verander mij, breng licht in mijn ogen.

Als mijn oren doof zijn, voor mensen die roepen, geen aandacht voor een ander:
kom dan, verander mij, open mijn oren.

Als mijn mond stom is, gesloten voor de liefde, ik durf niet te spreken:
kom dan, verander mij, breng klank in mijn mond.

Als mijn handen leeg zijn, gesloten voor een ander, geen moed om te beginnen:
kom dan, verander mij, breng kracht in mijn handen.

Kom dan God, raak ons hart en maak ons een teken, een teken van jouw liefde.

Amen.

Gedicht

(Van Maria Vasalis. Gelezen door Els van der Ree o.p.)

 

Alleen wat leeft en lichaam heeft,
al ’t andre is doodszweet, stof en damp.

En ieder woord moest er niet zijn,
en van de god geen beeltenis.

Vanavond lag de smalle maan
licht achterover en huwde een ster,
te zinnebeeldig en te ver
omdat ik het niet aan kon raken.

Ik wil een woord, dat toovren kan
en tovert dat je bij mij bent
en me omhelst, mij, dunne maan.

Ik roep je en je komt maar niet!

Want woorden woorden woorden toovren niet.

O-Antifoon Clavis David (O sleutel van David)

O SLEUTEL VAN DAVID en Scepter van Israëls huis, wat Gij opent zal niemand meer sluiten; wat Gij sluit zal niemand meer openen; kom nu en bevrijd ons, gevangenen, uit de duisternis en de schaduw van de dood.

 

O sleutel van Davids huis, Kom.

Open voor ons deuren naar vrede,
opdat wie worden verdrukt vrij kunnen leven

Leid gemartelden uit hun kerkers
en stil de pijnen.

(Hertaling door Jacqueline Huizinga o.p.)

Zegen

Uitziend naar Kerst bidden we:

Behoed ons
zegen ons
bewaar ons

Gij die ons hebt toegekeerd
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren,
te behoeden.

Amen.

*

Bronvermelding: klik hier.

Eerder verschenen

23 november 2020
Leestijd 2 min

Adventsmoment: bezinnen in coronatijd

Lees meer