13 December 2020

Advent in coronatijd: de derde kaars

Ga naar overzicht

Deel op:

e derde korte thuisliturgie in de advent gaat over hoop, met teksten die je kunt beluisteren of zelf lezen, hardop of in stilte, samen of alleen.

Het wekelijkse adventsmoment duurt ongeveer een kwartier. Wat cursief staat zijn regieaanwijzingen. Wie wil kan een liturgieboekje gebruiken bij deze thuisliturgie: klik hier. De liturgieën zijn gemaakt door broeders, zusters en leken van de dominicaanse familie. Wij nodigen iedereen uit om in de advent – alleen of samen – thuis met ons mee te vieren en ons zo samen voor te bereiden op Kerstmis.

Je kunt van een adventskrans of van gewoon vier kaarsen elke week één lichtje extra aansteken. Je kunt ook de kerststal beeldje voor beeldje opbouwen. Het bezinningsmoment wordt muzikaal omlijst door de O-antifonen aan de hand van de thema’s verlangen (1), uitzien (2), hoop (3) en verwachten (4).

Zo leven we ook in deze coronatijd toe naar Kerstmis, de geboorte van Christus.

De derde kaars: hoop

Inkeer

Begin met een moment van rust en stilte. Steek drie kaarsen op de adventskrans aan en bij de stal zetten we een engel.

Als je er klaar voor bent, laat dan klinken:

O-Antifoon   Oriens (O dageraad)

O DAGERAAD, glimp van eeuwig licht en Zon van gerechtigheid; kom nu met uw licht tot hen die in duisternis leven, in de schaduw van de dood.

 

O Morgenlicht, kom.
Schijn over Uw aarde,
verjaag de schaduw van dood,
dat verwarmd wordt wat is verkild
en wij de dageraad van Uw gerechtigheid
over de aarde zien stralen.

(Hertaling door Jacqueline Huizinga o.p.)

Psalm 85

 

Goed ben je, Jij, geweest voor je land,
je hebt voor Jakob de ommekeer gebracht,
je hebt de fouten van je mensen verdragen,
hun zonden: zand erover.

Je slikte je kwaadheid in,
liet je niet leiden door het vuur van je woede.

Breng voor ons de ommekeer,
jij, God van onze vrijheid,
doorbreek die wrevel op ons.

Blijf je voor altijd woedend op ons,
woedt je woede van geslacht op geslacht?
Kun jij niet voor ons de ommekeer brengen,
een nieuw begin maken,
zodat je mensen weer blij zijn in jou?

Laat ons zien, Jij, je goedheid,
geef ons je vrijheid!

Horen wil ik
wat God te zeggen heeft, de LEVENDE!

Ja, hij zegt: vrede
voor zijn mensen, voor zijn getrouwen,
‘dat zij nooit meer doen als dwazen’.
Zijn vrijheid ligt binnen handbereik
voor hen die ontzag hebben:
zo kan in ons land heerlijkheid wonen,
goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
gerechtigheid en vrede kussen elkaar.

Trouw ontspruit uit de aarde,
gerechtigheid kijkt uit de hemel.

De LEVENDE geeft het goede
en ons land zal oogst geven.
Gerechtigheid gaat voor hem uit,
heeft zijn eerste schreden al gezet.

Stilte

Advent kaars 3

Lezing: 1 Tessalonicenzen 5,16-24

 

Weest altijd blij. Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus.  Blust de Geest niet uit, kleineert de profetische gaven niet, keurt alles, behoudt het goede. Houdt u verre van alle soort kwaad. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen.

Bezinning

Gebed

 

Roep ons op en geef ons kracht:
om midden in onze eigen samenleving, stad, straat en huis
– die weet heeft van onzekerheid en duisternis – ,
getuigen en verkondigers van uw licht te zijn.

Help ons te geloven dat daar waar we elkaar dragen,
jouw geestkracht aanwezig is.

Help ons te geloven dat daar waar solidariteit zichtbaar wordt,
jouw liefde aanwezig is.

Wees bij alle mensen:
die zware lasten moeten dragen,
dat zij niet vereenzaamd raken.

Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen wat hoop en licht brengen.

Wees bij hen:
die zonder geborgenheid, zonder erkenning door het leven gaan.

Denken we aan de daklozen, aan mensen zonder papieren, de vluchtelingen.
Dat zij hoop mogen putten
en zich verbonden kunnen voelen
met hen die blijven opkomen voor hun rechten.

Wees aanwezig en vuur onze geestkracht aan.

Amen

Gedicht

 

Uit chaos van lakens en
voorgevoel opgestaan, gordijnen
open, de radio aan, was
plotseling Scarlatti
heel helder te verstaan:

Nu alles is zoals het is geworden,
nu alles is zoals het is
komt het, hoewel, misschien
hoewel, tenslotte nog in orde.

O-Antifoon: Rex Gentium (O koning van de volkeren)

O KONING VAN DE VOLKEN, zo lang verwacht, Gij zijt de hoeksteen waarop alles rust; kom nu, red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.

 

O koning van alle volken, kom
Doe ons elkaar in gelijkwaardigheid zien,
doorbreek discriminatie
opdat wij ons leren verbinden
met wie wij vijandig zijn.
Dat wij Uw schepping behoeden.

(Hertaling door Jacqueline Huizinga o.p.)

Zegen

 

Hopend op de komst van Jezus Christus bidden we:

Behoed ons
zegen ons
bewaar ons

Gij die ons hebt toegekeerd
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren,
te behoeden.

Amen

*

Bronvermelding: klik hier