03 November 2020

Godsverbondenheid

Ga naar overzicht

Deel op:

it boek laat u kennismaken met enkele dominicaanse pioniers uit de 13e en 14e eeuw: Dominicus, Albertus Magnus, Thomas van Aquino, Meister Eckhart, Heinrich Seuse, Johannes Tauler en Catharina van Siena.

Wat is dominicaanse spiritualiteit? Van de stichter van de orde der predikbroeders, de Heilige Dominicus, zijn nauwelijks geschriften bewaard gebleven. Over zijn leven weten we meer. Het is tot op vandaag een belangrijke inspiratiebron voor wie zich aansloten bij de dominicaanse traditie. In de geschiedenis die zij samen vormen, is het antwoord te vinden op de vraag naar hun spiritualiteit, hun drijfveren en hun verwachtingen.

De dominicaanse spiritualiteit is doordrongen van een sterke verbondenheid met God. Die verbondenheid krijgt gestalte in het leven van dominicanen, in hun filosofie, prediking en gebed, en in hun vreugde en hoop. Over deze godsverbondenheid hebben dominicaanse denkers in de 13de en 14de eeuw uitvoerig nagedacht.

Dit boek laat u kennismaken met enkele van deze dominicaanse pioniers: Dominicus, Albertus Magnus, Thomas van Aquino, Meister Eckhart, Heinrich Seuse, Johannes Tauler en Catharina van Siena. Hoe ervoeren zij hun relatie tot God? Hoe kreeg de godsverbondenheid gestalte in hun leven en denken?

Met bijdragen van Inigo Bocken, Erik Borgman, Marcel Braekers, Stephan van Erp, Rob Faesen, Anton-Marie Milh en Olivier Riaudel. Redactie: Stephan van Erp en Annemie Deckers.

Er zijn meerdere vervolgdelen in voorbereiding.

Uitgever: Halewijn.