30 November 2020

Dagelijks gebed in Dominicus Utrecht

Ga naar overzicht

Deel op:

n het Huis van Dominicus in Utrecht wordt vanaf 30 november twee keer per dag het getijdengebed gebeden, als 'biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven’. Wees welkom!

Lekendominicaan Otto Vervaart luidt de klok

Het Huis van Dominicus is een spiritueel centrum in opbouw in de stad Utrecht, in de wijk Oog in Al. Op grondslag van de dominicaanse spiritualiteit organiseert het activiteiten op het terrein van liturgie en gebed, studie en bezinning, prediking en verkondiging, kunst en cultuur, en het opbouwen van gemeenschap.

Vanaf de advent 2020 wordt aan het begin van de dag (8.00u) de lauden gebeden en aan het einde van de dag de vespers (18.30u). Er kunnen wijzigingen zijn. Kijk voor de actuele tijden op www.huisvandominicus.nl.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en lofzangen. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria). Er zijn voorbeden, we bidden het Onze Vader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag.

De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De lofzangen worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

De getijden zijn toegankelijk voor iedereen die er aan wil deelnemen. Er zijn voor deelnemers mappen beschikbaar met het benodigde materiaal.

Kort voor het begin luiden we kort de klok en openen we de deur van de Dominicuskerk aan de Händelstraat 92 in Utrecht. Als het gebed begint, wordt de deur gesloten.

Door de week zijn de lauden van 8:00 uur tot 8:30 uur, op zaterdag van 8:30-9:00 uur. De vespers zijn dagelijks van 18:30 uur tot 19:00 uur.

In zijn column op debezieling.nl geeft Erik Borgman achtergrond: hoe hij eigenlijk al jarenlang graag met anderen de getijden wilde bidden, maar hoe het nu opeens lukt, mede dankzij corona. Lees meer.

Eerder verschenen

20 januari 2020
Leestijd 3 min

Even voorstellen: Huis van Dominicus

Lees meer