10 November 2020

Black Friarday in Klooster Zwolle

Ga naar overzicht

Deel op:

p Black Friday, het uit Amerika overgewaaide koopfestijn, houdt het Dominicanenklooster een Feest van de Eenvoud, getiteld: 'Black Friarday’.

Op 27 november is het wereldwijd Black Friday, de dag van de koopjesjacht. Vanwege de coronamaatregelen en de toenemende coronamoeheid zal er een record aan online bestellingen gedaan worden.

Het is op deze dag dat het Dominicanenklooster Zwolle een programma aanbiedt rondom eenvoud: Black Friarday. De broeders dominicanen (ook wel ‘Black Friars’ genoemd vanwege de zwarte mantel over hun witte habijt) legden bij hun intreden een gelofte van armoede af. Wat brengt hen dat, tegen welke dilemma’s lopen zij aan en wat kunnen we van ze leren over de rijkdom van eenvoud?

Bezoekers kunnen in de prachtige ruimte van het klooster een reis langs zes stations afleggen. Bij deze stations wordt hen verschillende dingen te zien, te proeven, te beluisteren en te overdenken aangereikt. En zo zouden ze op de drempel van de meest materialistische maand van het jaar zomaar nieuwe bezieling kunnen vinden. Gratis.

Het klooster is op zoek naar mensen die een gelofte van eenvoud willen afleggen. Met het uitspreken van deze gelofte wijdt iemand zich een jaar toe aan de zoektocht naar een eenvoudig(er) leven. Het klooster organiseert komend jaar acht ontmoetingen om elkaar aan te moedigen en te inspireren.

Interesse en/of vragen? Mail programma@kloosterzwolle.nl

Klik hier voor een artikel uit de wijkkrant de Assendorper: Een dag over de rijkdom van eenvoud

Broeders over eenvoud

Spullen kunnen blokkeren of verbinden

Jozef Essing o.p.

Bij zijn intreden in het klooster van Huissen kon broeder Jozef Essing zijn bezittingen in één koffer op zijn fiets meenemen. Typemachine, kleren, een paar boeken, dat was het wel. Dertig jaar later moest er bij zijn verhuizing naar het klooster in Zwolle een bestelbus aan te pas komen. Als hij nu zou verhuizen, zou er volgens eigen zeggen een vrachtwagen nodig zijn.

Broeder Jozef: ‘Ik geloof dat spullen kunnen blokkeren of verbinden. Een leven vanuit de gelofte van armoede betekent niet dat je je losmaakt van het materiële: het betekent dat je deelt. Zo zag ook Dominicus, stichter van de orde, de betekenis van armoede: als solidariteit met armen en hongerigen. Voor ons als kloostergemeenschap blijft dat een terugkerende vraag: hoe zijn wij solidair?’

Leven in eenvoud is een dagelijkse keuze

Wijbe Fransen o.p.

‘Liefhebben is een besluit en je kiest er dagelijks voor deze waar te maken.’ Tijdens de jaren die broeder Wijbe Fransen doorbracht op de Nederlandse Antillen speelde dit credo een belangrijke rol. Ook in zijn persoonlijke vertrek in Zwolle prijkt een foto met daarop zijn Antiliaanse geloofsfamilie en dit statement. In gesprek met broeder Wijbe over een leven van eenvoud is de link snel gelegd: ‘Een leven van eenvoud is een dagelijkse keuze’.

Broeder Wijbe maakt zich vooral druk over de wegwerpcultuur. ‘Vreselijk vind ik dat’, zegt hij daarover. Hij wil dan ook graag begrijpen hoe deze cultuur in stand gehouden wordt en verdiept zich in de rol die reclames en advertenties hierin spelen.

Ook bij zichzelf merkt hij dat hij steeds opnieuw de vraag moet stellen: ‘Hebben we dit nodig?’. Zijn gebed is dan ook dat we als mensheid verstandig om gaan met de natuur en de toekomst van onze kinderen: ‘De aarde is niet onuitputtelijk, ze raakt op’.

Onverschilligheid is de dodelijkste ziekte

Jan Laan o.p.

Broeder Jan Laan: ‘Hoe ga je om met de goederen van de wereld? Dat is een vraag die mij bezighoudt. Maar ook: hoe ga je om met de mensen die je ontmoet? Wat laten ze jou zien wat je nog niet zag, wat leren ze jou?

Ik denk dat onverschilligheid de meest dodelijke ziekte is, je laat je niet meer raken door wat er op je afkomt. Spullen kopen om leegte te vullen kan betekenen dat je inlevert aan aandacht en ontvankelijkheid.’

Deze citaten komen uit interviews die projectleider Elsa Eikema maakte in de voorbereiding van het project, ze zijn verspreid via sociale media.