07 September 2020

Plechtige professie br. Augustinus

Ga naar overzicht

Deel op:

p zaterdag 5 september maakte broeder Augustinus Aerssens o.p. in de Dominicuskerk in Rotterdam zijn plechtige professie. Daarmee heeft hij zich voor de rest van zijn leven als religieus verbonden aan de Orde der Predikers.

Augustinus Aerssens o.p.

In zijn homilie verwees provinciaal René Dinklo o.p. naar het bekeringsmoment van de apostel Paulus, en hoe ook Augustinus een bekering doormaakte. ‘Een bekeringsmoment dat uitmondde in een toetreding tot de katholieke kerk op een leeftijd waarbij de meeste pubers de kerk links laten liggen.’

Na katholiek te zijn geworden als tiener volgde Augustinus zijn roeping. Aanvankelijk als priester-kandidaat voor het bisdom Groningen-Leeuwarden, later als dominicaan. Dinklo omschreef het als ‘een weg die specifieker is geworden, radicaler ook, door te kiezen voor het religieuze leven’.

De provinciaal prees Augustinus als een dominicaan die zijn geloof, zijn eigen intellectuele gaven, de passie voor de bijbel en vragen vanuit de Orde op een volwassen manier met elkaar weet te verbinden. ‘Bovendien heb je lef door bijvoorbeeld gehoor te geven aan een oproep van Timothy Radcliffe om onze broeders en zusters in Irak te bezoeken om hen een hart onder de riem te steken.’

0113

Foto's: Muataz Bassam

Augustinus woonde eerder in de communiteiten van Zwolle, Cambridge, Fribourg en nu in Rotterdam en heeft een groot internationaal netwerk opgebouwd, wat eigen is aan de nieuwe lichting dominicanen in Nederland. In Rotterdam rondt Augustinus een studie Hebreeuws af aan de universiteit van Leiden. Hierna zal hij zich verder toeleggen op de bijbelwetenschap. Het komend studiejaar loopt hij ook stage in de Franstalige parochie in Wassenaar.

Klik hier voor de preek van provinciaal René Dinklo o.p.
De eucharistieviering met daarin de eeuwige professie van Augustinus is hieronder terug te kijken.

Eerder verschenen

29 augustus 2020
Leestijd 5 min

‘Een weg van liefde’

Lees meer