25 Augustus 2020

Leven zonder agenda

Ga naar overzicht

Deel op:

ls je in een soort quarantaine verblijft, kun je wel heel erg op jezelf teruggeworpen worden en dat kan veel mensen eenzaam maken.

Henk Jongerius o.p.

Wij leven niet graag in een sleur maar hebben de behoefte om onze dagen zinvol door te brengen. Een van de belangrijkste dingen is daarbij de echte verbinding met andere mensen, niet gedachteloos en vanzelfsprekend, maar op een manier die mensen over en weer verrijkt. Je mag van geluk spreken als je zinvol werk hebt waarbij je voor en met anderen iets opbouwt of verdiept.

Toen ik zelf al mijn afspraken doorstreepte werd ik mij ervan bewust hoe graag ik bepaalde dingen doe: een bezinningsdag geven, een Bijbels leerhuis voorbereiden en houden met een mooie groep mensen, een inhoudelijk gesprek voeren die hier in ons centrum te gast zijn, een artikel schrijven, om maar enkele dingen te noemen.

In die bezigheden weet ik me verbonden met mensen, met hun vragen en twijfels en zoek ik vragenderwijs met hen naar een perspectief. Dat geeft me vreugde en maakt mijn leven zinvol en gelukkig. Als je in een soort quarantaine verblijft, kun je wel heel erg op jezelf teruggeworpen worden en dat kan veel mensen eenzaam maken.

Uit de brief van dominicaan Henk Jongerius in de reeks brieven in coronatijd van het Leerhuis Spiritualiteit. Lees hier de hele tekst.