22 Augustus 2020

Kerk in tijden van corona

Ga naar overzicht

Deel op:

oet de kerk in deze coronatijd wat ze kan en moet doen? Lekendominicaan Erik Borgman: 'De kerk bestaat in Nederland niet langer als een sterke en centraal geleide institutie, maar als een fragiel, maar functionerend netwerk van gemeenschappen en locaties.’

Erik Borgman is een van de auteurs van dit boek, dat op 18 augustus verscheen bij Adveniat en op 20 augustus via een digitale verbinding werd gepresenteerd.

‘De kwetsbaarheid en de onzekerheid doorléven, de hoop belichamen door naast de mensen te staan die het hardst getroffen worden: dat was en is onder alle omstandigheden de taak van de kerk, maar het was dit de afgelopen periode op een toegespitste manier’, schrijft hij in zijn bijdrage. ‘De eerste vraag is of wij als kerk deze taak naar behoren vervuld hebben. De tweede vraag is wat we bij het vervullen van deze taak ontdekt hebben.’

In zijn bijdrage vestigt Erik Borgman de aandacht op de kerk als sterk op zichzelf teruggeworpen lokale gemeenschap. ‘Dat is wat mij betreft geen ideaal – bepaald niet – maar het is niet te ontkennen dat de kerk lokaal van betekenis was, maar bovenlokaal en landelijk nergens was. Ze had geen eigen visie op de crisis of bracht die niet overtuigend naar buiten. Overigens geldt voor theologen hetzelfde. Het ging over wat er kon en mocht, niet over hoe wij deze gebeurtenissen zouden kunnen begrijpen.’

Borgman vindt dat we een (theologisch) verhaal moeten ontwikkelen en lokale gemeenschappen moeten helpen om waarachtig kerk te zijn: ‘De levende herinnering dat wij van God zijn en God met ons is. Zonder opschepperij en mooipraterij: het gaat er juist om dat we onze krakkemikkigheid onder ogen zien en vanuit onze verbazing dat God zich met die krakkemikkigheid blijft verbinden opnieuw gaan ontdekken wat wij geroepen zijn om te doen.’

Met medewerking van Herman Van Rompuy, Gerard de Korte, Hilde Kieboom, Erik Borgman, René de Reuver, Sam Goyvaerts, Kris Gelaude, Lode Van Hecke, Nynke Dijkstra, Jos Moons, Kolet Janssen, Anton ten Klooster, Bram van de Beek en Mirjam Spruit

*

Het boek Kerk in tijden van corona telt 144 pagina’s, kost € 19,50 en wordt uitgegeven door Adveniat/Halewijn.
ISBN 9789493161382

Lees hier meer informatie over deze uitgave op de website van de uitgever.

leo fijen erik borgman boekpresentatie 20-9-2020

Erik Borgman (links) en uitgever Leo Fijen bij de presentatie van het boek op 20 augustus. De laatste schreef daarover in zijn weekbrief op de site van Kloostermagazine: ‘Erik Borgman ziet twee woorden in crisis tevoorschijn komen: Vroomheid en dienstbaarheid.’