28 Juli 2020

Welke richting ben je ingeslagen?

Ga naar overzicht

Deel op:

elkens kiezen voor het goede vraagt ook om een bron van waaruit deze beweging gevoed kan worden.

door René Dinklo o.p.

Welke richting ben jij of ben ik ingeslagen? Daar gaat het om. Sta stil bij de goede weg die je bent ingeslagen en probeer daaraan trouw te zijn tegen al je menselijk falen in. Zo ben je onderdeel van de goede vangst.

Nu kun je de vraag stellen waarom je het geloof nodig hebt. Het kiezen voor de goede weg en leven volgens de goede weg, kun je toch ook doen zonder geloof? Tot op zekere hoogte is dat ook juist. Maar telkens kiezen voor het goede vraagt ook om een bron van waaruit deze beweging gevoed kan worden.

Ik kom terug op dat beeld van de langzaam opendraaiende kluisdeur in mijn droom. Wat kwam nu uit die kluisdeur tevoorschijn? Ik durf te zeggen dat het gaat om Gods overstromende bron van liefde. Die bron is een schat die werkelijk onbetaalbaar is en ons kan blijven voeden om het goede te doen. Nu wij hier aanwezig zijn in kerk en klooster met als patroonheilige Thomas van Aquino durf ik daar de volgende woorden van Thomas aan toe te voegen: ‘Onze rijkdom ligt niet in wat we bezitten, maar in wat we ontvangen’.

Uit de preek van René Dinklo o.p. in de Dominicanenkerk van Zwolle op 26 juli 2020. Lees hier de hele tekst.