31 Juli 2020

Lekendominicaan Corrie Plaisier overleden

Ga naar overzicht

Deel op:

orrie Plaisier, lekendominicaan en geassocieerd lid van de zusters dominicanessen van Neerbosch, is op 30 juli in haar woonplaats Vleuten overleden.

Corrie Plaisier bij het kapittel van de dominicanen in 2009.

Ze stierf na een lang ziekbed, op 85-jarige leeftijd.

Corrie groeide op in een gereformeerd milieu. Halverwege de jaren zestig maakten zij en haar toenmalige echtgenoot met hun vier kinderen de overstap naar de r.-k. kerk.

Bijna veertig jaar lang was Corrie intensief betrokken bij de dominicanenorde. Dat engagement begon in 1982 toen zij zich, na haar huwelijk, aansloot bij de Dominicaanse Gemeenschap Arnhem. Op 5 maart 1999 verbond zij zich door associatie met de congregatie van Neerbosch. Op 24 oktober van hetzelfde jaar legde zij haar professie af als lid van de nieuw opgerichte Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland. Van 2005 tot 2017 maakte ze deel uit van de kloostergemeenschap in Zwolle. Ze was staflid van het dominicaanse vormingswerk in Huissen en van het dominicaanse toerustingswerk. Ze vervulde bestuursfuncties binnen diverse dominicaanse verbanden en was vergadervoorzitter van kapittels.

Corrie voelde zich binnen de dominicaanse beweging als een vis in het water. Zelf drukte zij dat als volgt uit: ‘Ik vond de dominicanen goed aansluiten bij mijn gereformeerde verleden. De Bijbel is voor hen erg belangrijk. Ze zijn ook rationeel ingesteld, dat wil zeggen ze beroepen zich eerder op argumenten dan op emoties. Ze houden van studie; ook ik heb altijd graag willen studeren.’

Tot op het laatst van haar leven bleef Corrie Plaisier betrokken op de mensen die haar lief waren – haar kinderen en kleinkinderen, haar familie en vrienden, haar dominicaanse medezusters en medebroeders. Dat op 30 juli 2020 een einde kwam aan haar aardse bestaan, stemt verdrietig. Tegelijkertijd is er een gevoel van grote dankbaarheid voor Corrie en voor wat zij in haar leven voor mensen heeft mogen betekenen.

De uitvaart van Corrie Plaisier vindt plaats in besloten kring, op donderdag 6 augustus.

Corrie Plaisier en Nolda Brugmans (ov 2016) in 2010 op terschelling

Corrie Plaisier en medezuster Nolda Brugmans (overleden in 2016) in 2010.