09 Juli 2020

Eckhartkenner Walter Senner o.p. overleden

Ga naar overzicht

Deel op:

p 3 juli 2020 overleed op 71-jarige leeftijd in Mainz de Duitse dominicaan Walter Senner. Hij was al geruime tijd ziek. Tot 2019 was hij hoogleraar aan het Angelicum, de universiteit van de orde in Rome.

Walter Senner o.p.

Senner was een groot kenner van de middeleeuwse theologie en filosofie, van de middeleeuwse geschiedenis van de dominicanen en van de generale kapittels van die tijd. Zijn onderzoeksgebied liep van Albertus Magnus over Meister Eckhart heen tot en met Heinrich Seuse. Van Eckhart wist hij veel, met name over diens werkzaamheden en verblijf in Keulen.

Walter Senner werd 30 juli 1948 in Auggen/Breisgau geboren, groeide op in Wiesbaden,  deed aan het eind van zijn noviciaat in Warburg op 28 september 1969 professie en werd op 29 juni 1974 in Walberberg priester gewijd. Hij studeerde in Walberberg, Bonn, Keulen en met name van 1971-1976 in Leuven. In die laatste plaats promoveerde hij in 1989 op het Sententiencommentaar van Johannes van Sterngassen.

Senner werkte in verschillende plaatsen zoals West-Berlijn (onder meer als studentenpastor), Grottaferrata en Parijs, tot hij in 2006 hoogleraar werd aan het Angelicum in Rome en in 2009 directeur van het Istituto San Tommaso aldaar. In 2014 werd hem de eretitel Magister in Sacra Theologiae verleend, een titel die in onze ordesprovincie de vorige eeuw als wetenschappelijke titel bekend was. In 2019 ging Senner met emeritaat.

Vanwege zijn studie en promotie in Leuven las en sprak Walter Senner ook Nederlands en schreef hij zijn brieven ook in onze taal. In het bijzijn van Nederlanders kon hij op oudere leeftijd met zijn ook in ons land bekende oudere confrater in de communiteit van Mainz, Diethard Zils, stevig debatteren in het Nederlands.

Onvermoeibaar was Walter Senner bij gelegenheid van de voorbereiding van het achtste eeuwfeest van orde (2016). Daartoe was hij sterk betrokken bij een meerdaags symposium in Keulen in 2014. Dankzij zijn inspanningen kon Guus Bary in de bundel over Duitse dominicanen en dominicanessen in de middeleeuwen in de serie Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens (2016, Bd. 21) over de oprichting van Germania Inferior, onze ordesprovincie, in 1515 een bijdrage leveren.

Later kon Anne Huijbers haar proefschrift over middeleeuwse dominicaanse vrouwen (ca. 1388-1517) als ijveraars voor het zielenheil ook in deze serie laten uitkomen (2018, Bd. 22). Daarnaast beijverde Senner zich in zijn leven vooral voor de Duitse uitgave van de werken van Thomas van Aquino. Tekstedities leveren kon hij onvermoeid. Zijn expertise op vakgebied kunnen we grensoverschrijdend noemen.

Bovenaan in de rouwannonce staat een mooi citaat van Meister Eckhart:

die Menschen sollen nicht so viel nachdenken, was sie tun sollen,
sie sollen vielmehr bedenken, was sie sind.

Dit is typerend voor Walter Senner.

De uitvaart is maandag 13 juli in beperkte kring in de parochiekerk van Bonifatius in Mainz, waarna hij op het kerkhof Mombach bij Mainz begraven wordt.

Hij moge rusten in Gods barmhartigheid.

Guus Bary (met dank aan Leo Oosterveen en anderen)

Voor de liefhebbers: een lezing van Senner in het Angelicum over Thomas van Aquino