In memoriam

Ter herinnering aan Jan Vijverberg

n zijn woonplaats Voorschoten overleed in de nacht van 16 juni 2020 dominicaan Jan Vijverberg, op 82-jarige leeftijd. Bij zijn door corona besloten uitvaart werd dit in memoriam voorgelezen.

De verkondiging bij de uitvaart werd verzorgd door medebroeder Martin Vijverberg o.p. (geen familie). Klik hier.

Foto Ramon Mangold. Klik om te vergroten

Jan werd geboren in De Lier op 14 september 1937. Als doopnamen kreeg hij Johannes Anthonius Hendricus. Zijn ouders waren Petrus Gerardus Vijverberg en Quirina Catharina Adriana van Dijk. Zij kregen elf kinderen.

Jan was een neef van Leo van Dijk, oud-vicaris van de voormalige Nederlandse Antillen en broer van zijn moeder. Aanvankelijk doorliep hij het kleinseminarie van de Kruisheren in Uden, maar net als zijn heeroom koos hij voor de dominicanen.

Hij trad in op 17 september 1958 in het klooster van Huissen en legde op 18 september 1959 zijn professie af. Na zijn studie filosofie in Zwolle en theologie in Nijmegen volgde zijn priesterwijding op 22 juli 1965.

Net als zijn oom werd hij benoemd voor het vicariaat van de Antillen. Hij zette zijn eerste schreden in de parochie van Santa Rosa (Curaçao) op 29 augustus 1966. Het volgende jaar verhuisde hij naar Oranjestad (Aruba). Voor korte periodes nam hij waar op Dakota en Noord.

Tijdens een viering in de St. Franciscus Kerk in Oranjestad Aruba. Vlnr Antoon Boks, Jan Vijverberg o.p., Bernard Jansen o.p., Mill Hill father Stockmann, en voor de helft Nic Erkamp o.p.

In 1973 nam hij afscheid van Oranjestad en versterkte hij het team op San Nicolas. Vervolgens werd hij pastoor op Brasil van 1975-1977, waarna hij gedurende tien jaar werkte in de parochie van Noord. In 1987 werd hij benoemd voor de parochie van Santa Rosa op Curaçao, waar hij begonnen was.

Zijn Antilliaanse periode sloot hij af in 2001, hij keerde voorgoed naar Nederland terug. Jan nam zijn intrek op Het Steiger in Rotterdam, niet ver van zijn familie. Toen de jonge broeders in 2018 naar deze locatie kwamen, verhuisde hij met enkele andere communiteitsleden naar het klooster van de dominicanessen in Voorschoten, waar hij graag verbleef. Het laatste jaar kreeg hij steeds meer gezondheidsklachten, tot zijn situatie verergerde en hij op 16 juni 2020 overleed.

20160827_Brielle_Herdenking_©RamonMangold_06 jan vijverberg

Bij de herdenking van de martelaren van Gorcum in 2016 in Brielle. Foto Ramon Mangold

Jan was nuchter van aard, enigszins afstandelijk en filosofisch, tegelijk was hij ook pastoraal en zorgzaam. Hij werkte in bijna alle Arubaanse parochies, meestal voor korte tijd, niet door zijn eigen toedoen, maar vanwege soms persoonlijke omstandigheden van anderen. Hij kreeg grote parochies als Noord en Santa Rosa op Curaçao onder zijn hoede; hij deed het toch maar en was uiterst loyaal aan het beleid van het vicariaat.

Jan kon kritisch zijn en ook rechtlijnig: eenmaal een standpunt ingenomen hield hij halsstarrig vast aan zijn visie. Verwoed pijproker als hij was – hij werd ‘Jan Pijp’ genoemd – viel hij, toen hij stopte, in het andere uiterste: consequent anti-roken.

Jan kon soms afstandelijk overkomen, maar hij had zeker aandacht voor zieken in het pastoraat en ook voor zijn confraters, die zorg en attentie vroegen. Op Jan kon men rekenen. Trouw was hij ook. Ondanks een overval die hem overkwam en hem in een penibele situatie bracht, bleef hij verbonden met de locatie waar dat gebeurde.

broeders rotterdam 2018

Met de communiteit van Rotterdam, zomer 2018. Vlnr Leo de Jong z.g., Ben Vocking, Jan van Duijnhoven, Jan Vijverberg z.g., Martin Vijverberg.

Zijn trouw manifesteerde zich ook toen hij na zijn afscheid van Curaçao zijn diensten aanbood aan de Santa Ana Parochie van Curaçaoënaars en Arubanen in Amsterdam. Jan hield van de Antilliaanse mentaliteit en ambiente.

Ook deed hij diensten in de Schippersschool en een Revalidatiecentrum in Rotterdam. Voor de provincie was hij jarenlang lid van de beoordelingscommissie van het Prioriteitenfonds. Jan deed enthousiast mee met het Rijnmond Overleg van broeders, zusters en leken en was betrokken bij de organisatie van vele activiteiten.

Zoals hij zo vaak moest verhuizen in zijn leven, moest hij ook Rotterdam loslaten, waarvan hij de oecumene en de multiculturaliteit zo waardeerde. Hij koos voor Voorschoten, waar hij een goede tijd heeft gehad. Het laatste jaar echter werd zijn gezondheid flink op de proef gesteld. Aan een vruchtbaar leven kwam een einde.

De eucharistie bij zijn uitvaart in de St. Dominicuskerk te Nijmegen hebben we in besloten kring moeten vieren vanwege wettelijke voorschriften rond het coronavirus. Dat deden we op dinsdag 23 juni, waarna het lichaam van Jan begraven is op het kerkhof van de dominicanen aan de Willem Schiffstraat.

Klik hier voor de preek bij de uitvaart door Martin Vijverberg o.p.

0104

Foto's uit Brielle, 2016 (Ramon Mangold, 1, 2 en 3) en Rotterdam 2018 (Arjan Broers).

Eerder verschenen